Kvalitetschef til Roskilde Tekniske Skole
Har du lyst til at stå i spidsen for at udvikle kvaliteten i ungdomsuddannelserne? Har du stort personligt drive, og ser du udviklingsmuligheder i erhvervsuddannelser, EUX, HTX og AMU? Er du en teamplayer, der sammen med vores afdelinger kan udvikle kvaliteten i uddannelserne til gavn for eleverne? Så er du den kvalitetschef, vi søger.

Roskilde Tekniske Skole er en veldrevet skole med et stærkt fokus på uddannelsernes kvalitet og elevernes trivsel. Vi udbyder en lang række erhvervsuddannelser, HTX og AMU-kurser, og der er dagligt ca. 3.000 elever og kursister på skolen. Vi er ambitiøse i forhold til at udvikle uddannelser og undervisning af høj kvalitet. Vi har en decentral organisering, hvor kvalitetsarbejdet varetages i et tæt samarbejde med vores medarbejdere og ledere i de enkelte afdelinger. Jobprofilen Du får ansvaret for udvikling og planlægning af skolens kvalitetsarbejde i tæt samarbejde med skolens afdelinger. Du skal understøtte, at kvalitetsarbejdet er datadrevet ved at udarbejde og følge op på analyser, kvalitetsmålinger og undersøgelser og ved at kvalitetssikre værktøjer og koncepter, f.eks. vores lokale uddannelsesplaner. Derudover bidrager du sammen med vores pædagogiske chef til at understøtte og evaluere nye indsatser, og til at læringen fra vores indsatser deles på skolen til gavn for eleverne. Endvidere får du ansvaret for at understøtte og koordinere udviklingen af projekter og indsatser, der øger optaget og øger elevernes gennemførsel. Her er det en fast opgave at understøtte vores vejledningsfunktion og varetage tværgående opgaver vedr. indhold og arbejdsgange ift. socialpædagogisk støtte og indsatser for udsatte elever. Du varetager den overordnede koordinering af indsatser til rekruttering af elever til erhvervsuddannelserne. Derudover repræsenterer du skolen i en række eksterne samarbejder knyttet til dine opgaver f.eks. med kommuner, skoler og samarbejdspartnere. Du referer til uddannelsesdirektøren for erhvervsuddannelserne, og du bliver en del af ledelsesteamet i på Roskilde Tekniske Skole. Personprofilen Du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse og erfaring med udvikling af data og kvalitetssystemer. Erfaring fra uddannelsessektoren er en fordel. Derudover forventer vi, at du:
  • har et stort personligt drive og gode samarbejdsevner
  • arbejder resultatorienteret og struktureret
  • kan planlægge og sikre gode processer i samarbejdet om opgaverne
  • evner at igangsætte og følge op, så mål og strategier i kvalitetsarbejdet omsættes til handling
  • kan gennemføre analyser og undersøgelser f.eks. via SurveyXact
  • kan fremstille essensen i problemstillinger og analyser kort og klart, både mundtligt og skriftligt
  • har overblik uden at miste styr på detaljen
  • følger med i udviklingen, evalueringer mv. indenfor uddannelserne
  • kan indgå i eksterne netværk, der har relevans for udvikling af opgaverne.
Ansættelsesvilkår og ansøgningsfrist Ansættelse sker i henhold til Cirkulære nr. 045-19 af 28 juni 2019 om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område. Stillingen ønskes besat 1. august 2023. Har du uddybende spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Uddannelsesdirektør Maria Birgitte Nørby på e-mail [email protected] eller telefon +45 6188 4750. Ansøgning med kopi af relevante eksamensbeviser og referencer skal være skolen i hænde senest den 14. juni 2023. Stillingen kan kun søges via skolens karriereside. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden.
Roskilde Tekniske Skole opfordrer alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge ledige stillinger.
Roskilde Tekniske Skole udbyder en lang række erhvervsuddannelser, kurser og htx til mere end 2819 årselever. Vi har 423 medarbejdere og en omsætning på 355 mio. kr.

Læs om skolen, vores værdigrundlag m.m. på www.rts.dk

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00