Politisk konsulent til betjening af formanden i Danmarks Lærerforening
Har du erfaring med politisk betjening, kan du understøtte gode processer på tværs i et sekretariat, og vil du være en del af en organisation, hvor vi har høje ambitioner om at blive en endnu stærkere samarbejdspartner, som kan skabe resultater for medlemmerne? Så er du måske vores nye politiske konsulent til Ledelsessekretariatet.

Vi opruster som led i en organisationsændring på den politiske betjening og etablerer derfor en ny stilling som politisk konsulent for formanden. Du kommer sammen med et hold af dygtige og engagerede kolleger i Ledelsessekretariatet til at understøtte og udvikle den daglige betjening af formand og forretningsudvalg - en opgave, vi løser i tæt samspil med sekretariatets øvrige afdelinger. Som konsulent for formanden får du et særligt ansvar for at understøtte dine kolleger i sekretariatet i udarbejdelsen af mødematerialer, præsentationer og oplæg til formanden. Sammen med formandens sekretær skal du sikre, at vi leverer en sammenhængende og professionel politisk betjening, hvor vi bringer sekretariatets faglighed i spil. Samtidig skal du bistå vores politiske chef i forhold til den politiske interessevaretagelse, hvor din rolle bliver at sikre systematik og opfølgning i forhold til vores interessenter. Du bliver en del af Ledelsessekretariatet, hvor vi er 11 kolleger og en afdelingschef, som arbejder med at understøtte de politiske organer, udvikle foreningens strategiske arbejde og drive sekretariatets HR-funktion. Vi arbejder tæt sammen om opgaverne og lægger vægt på at sparre med hinanden, ligesom vi har en bred kontaktflade til alle afdelinger i sekretariatet. Hvem er du? Vi forestiller os, at du har indsigt i vores politikområder og gerne har erfaring fra en lignende stilling i en politisk organisation. Det kan være fra et ministerium, en kommune eller en anden faglig organisation. Du har politisk tæft og arbejder systematisk med et blik for både de store politiske linjer og de væsentlige detaljer i en god mødeforberedelse, hvor du evner at sparre med dine kollegaer, så formanden får de væsentligste budskaber og faglige vurderinger fra sekretariatet. Du er positiv og imødekommende og har fokus på at finde løsninger i samarbejdet med kolleger, chefer og politikere. Du har nemt ved at skabe relationer, og du har en rolig tilgang til opgaverne og evner at prioritere det væsentlige. Du er opsøgende og nysgerrig og har tilpas meget ydmyghed i rollen samtidig med, at du er vedholdende og har fokus på opgaven. Vi lægger vægt på, at du:
  • er relationel stærk, hjælpsom og er god til at samarbejde med mange forskellige fagligheder
  • kommunikerer godt og tydeligt og kan se, hvor der kan "skæres ind til benet" i både notater og præsentationer, så dine kollegers budskaber står tydeligt frem
  • er systematisk og har et godt blik for processer, så vi kan agere proaktivt og effektivt i samarbejdet både eksternt og internt i organisationen.
Vi tilbyder Et spændende job på en arbejdsplads i hjertet af København med attraktive ansættelsesvilkår, et godt arbejdsmiljø og masser af udviklingsmuligheder. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og hvor vi arbejder tæt sammen på tværs af sekretariatets afdelinger. Vilkår Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Danmarks Lærerforening og konsulentklubben i sekretariatet. Lønindplacering sker jf. overenskomsten efter det kommunale lønsystem ud fra kvalifikationer og erfaring. I ansættelsen indgår en arbejdsgiverbetalt PFA pensionsordning på 17,3 %. Arbejdstiden er tilrettelagt ud fra 37 timer ugentligt. Vi har 6 ugers ferie og mulighed for optjening af 12 ekstra fridage. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2023. Vil du vide mere? Kontakt gerne Katrine Orebo Pyndt, chef for Ledelsessekretariatet, på telefon 4172 3939. Vi skal modtage din ansøgning og CV senest mandag den 19. juni 2023 kl. 12.00. Vi forventer at afholde første samtalerunde torsdag den 22. juni og fredag den 23. juni og anden samtalerunde tirsdag den 27. juni 2023. Du skal være indstillet på, at der vil indgå en opgave som del af en eventuel anden samtalerunde. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation med 81.500 medlemmer, hvoraf hovedparten er lærere i folkeskolen. Danmarks Lærerforening varetager medlemmernes tjenstlige og økonomiske interesser og arbejder for pædagogisk udvikling af folkeskolen.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00