Prodekan for uddannelse på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultetet - Københavns Universitet
Vi søger en visionær prodekan, der brænder for uddannelse, undervisning og samspil med de studerende inden for natur- og biovidenskab.

Prodekanen for uddannelse på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - i daglige tale SCIENCE - har afgørende indflydelse på udviklingen af fakultetet. Med reference til dekanen og i samarbejde med den øvrige direktion, fakultetets institutter, Fakultets­sekretariatet og rektoratet på Københavns Universitet sætter du retningen for uddannelser og undervisning på SCIENCE. Du bliver en drivende kraft i at realisere KU's og SCIENCEs ambitioner på uddannelsesområdet. Med strategisk overblik skal du fastholde den langsigtede udvikling og med politisk tæft navigere i den store politiske bevågenhed, der præger uddannelses­området. Det gælder bl.a. i forhold til de studerendes trivsel, som er et af vores store fokusområder. Uddannelserne på SCIENCE er forskningsbaserede og bygger samtidig på synergier på tværs af institutter og fagområder. Et stort antal uddannelser udbydes i samarbejde med andre fakulteter og universiteter. Vi ønsker derfor en prodekan med et stærkt organisatorisk blik og evnen til at skabe og udvikle samarbejdsrelationer indadtil og udadtil. Aktuelle opgaver som rummes inden for prodekanens portefølje er bl.a.
  • pædagogisk kompetenceudvikling for erfarne undervisere på SCIENCE
  • understøttelse af SCIENCEs kvalitetssikringssystem og KU's kommende genakkrediteringsproces,
  • implementering af politiske tiltag på uddannelses- og undervisningsområdet, fx ansvar for implementering af regionaliseringsaftalen for SCIENCEs uddannelser
  • efter- og videreuddannelsesområdet på SCIENCE - i tæt samarbejde med prodekanen for innovation og samfundsrelationer
Du kan læse mere om organisationen, opgaverne, ansættelsesvilkår og selve rekrutteringsprocessen i job- og personprofilen til prodekanstillingen. Har du yderligere spørgsmål, kan du fortroligt henvende dig til dekan Katrine Krogh Andersen på tlf. 3535 2010. Ansættelsesvilkår Ansættelsen som prodekan sker som udgangspunkt på åremål med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten mellem Skatteministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten og dekaner ved universiteterne. Ansøgning Ansøgning uploades via KU's jobportal senest 26. marts 2023. Klik på "Søg dette job" nederst i opslaget. Ansøgningen skal indeholde dit CV og en redegørelse (max. tre sider) for din vision for SCIENCEs uddannelsesområde. Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset baggrund. Info Ansøgningsfrist: 26-03-2023 Ansættelsesdato: 01-09-2023 Arbejdstid: Fuldtid Afdeling/Sted: Københavns Universitet
Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00