Projektchef til bæredygtigt skolebyggeri af Hotel- og Restaurantskolen

Søg dette job
Vil du være nøglepersonen for Hotel- og Restaurantskolens nye bæredygtige skolebyggeri, der skal skabe de bedste rammer for fremtidens håndværkere inden for mad og værtskab? Har du værktøjskassen i orden, når det handler om ledelse af større projekter og kan du samtidig skabe fremdrift i samarbejdet med både politikere og andre interessenter? Så er du måske den nye projektchef vi leder efter til at drive vores nye skolebyggeri. Hotel- og Restaurantskolen er i fuld gang med at forny og udvikle skolens bygninger på Vigerslev Allé i Valby. Vi vil skabe en moderne værkstedsskole, der har et højt niveau af bæredygtighed som bygning og i vores anvendelse. Vi bygger en skole i en helt ny fremtræden, hvor de fysiske rammer stimulerer fagene, eleverne og medarbejderne på skolen. Projektet er allerede kommet langt - der ligger et koncept for en unik skolebygning, vi har lavet en aftale med Pension Danmark om byggeriet - og der er god politisk opbakning om udkast til lokalplan. Vi søger en ny chef, der driver projektet videre, er med til at sikre videre finansiering og godkendelse - og når frem til endelig programmering, projektering og gennemførelse. Du kan også læse mere om vores skolebyggeri her. Teamet Du vil referere direkte til vores direktør og indgå i ledergruppen på skolen. Der er ikke knyttet øvrige medarbejdere til din funktion, men du vil få en lang række interne og eksterne samarbejdspartnere. Ansvarsområder og arbejdsopgaver Dit primære ansvarsområde er at lede, drive og realisere byggeprojektet frem mod en ny skolebygning står klar til ibrugtagning. Du får således ansvaret for fremdriften i de mange intentioner og ideer og bliver den samlende repræsentant for, at den udvikling, der er formuleret i skolens strategi, omsættes i fremdrift, krav og konkrete planer. Dette sker i tæt samarbejde med forskellige partnere, som i udvikling af skolens fysiske form løbende skal briefes og evalueres ud fra skolens behov og ønsker. Eksternt skal du i tæt samspil med direktøren stå for den interessenthåndtering, der får rammerne for byggeriet i hus. Internt skal ledere, medarbejdere og elever involveres for at sikre, at skolens strategi for den pædagogiske retning afspejles i de fremtidige skolebygninger. Det betyder, at du får ansvaret for at:
 • Forestå den løbende planlægning og projektstyring af det samlede udviklingsforløb vedr. skolens bygninger og omkringliggende campusmiljø.
 • Deltage i og drive kontakt til politikere og andre interessenter, der skal være med til at give grønt lys for skolebyggeriets endelige realisering.
 • I samarbejde med skolens direktion at stå for myndighedskontakt og afklaring før og under processen, herunder sikre, at både Københavns Kommune og Ministeriet løbende er velinformeret og at de nødvendige tilladelser opnås.
 • Fundraise byggeriet, så den allerede solide økonomi i projektet opnår den funding, der kan sikre realiseringen af de mest visionære dele af projektet, der handler om bæredygtighed og moderne værksteder.
 • Sikre tidsstyringen af udviklings- og evt. byggeproces i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, så de indbyrdes afhængige beslutninger træffes i logisk rækkefølge og den samlede tidsplan overholdes.
 • Løbende at informere og engagere skolen, ledelsen og bestyrelsen om fremdrift i projektet og byggeriet.
Om dig Vi forventer at du:
 • Er en dygtig leder med styr på deadlines, opfølgning og har det forkromede overblik.
 • Arbejder selvstændigt, kommunikerende og opsøgende i forhold til at nå resultater.
 • Samarbejder godt på tværs af skolen og eksternt med samarbejdspartnerne.
 • Formår at omsætte strategi til handlinger og konkrete beslutninger.
 • Har forståelse for og erfaring med politiske og administrative beslutningsprocesser
 • Har forståelse for og erfaring med funding og partnerskaber/sponsorater og er fortrolig med økonomistyring, som du deltager i sammen med skolens direktion.
 • Har arbejdet med lignende projekter og eventuelt kender til Hotel- og Restaurantskolen eller andre lignende skoler.
 • Gerne har erfaring fra større bygge/anlægsprojekt, hvilket vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Du ansættes som udgangspunkt som chefkonsulent i henhold til overenskomst for akademikere i staten. Der er til stillingen knyttet en pensionsordning på 17,1%. Stillingen er på 37 timer om ugen inkl. frokost. Vi gør opmærksom på, at vi har røgfri arbejdstid og, at der i forbindelse med ansættelsen indhentes børneattest. Interesseret? Du er meget velkommen til at høre mere om jobbet hos direktør Anne-Birgitte Agger på telefon 22147264 eller mail gigger@hrs.dk. Ansøgning og deadline Send os en begrundet ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer hurtigst muligt og senest 12. juni 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at holde samtaler løbende. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.
  Søg dette job
  Om Hotel- og Restaurantskolen
  Vi vil berige og glæde verden med bæredygtig gastronomi og værtskab. For at nå målet har vi brug for forandringer – i verden og på skolen. Vores 150 medarbejdere står midt i en udviklingsproces og arbejdet med at skabe håndværkere, der modigt, arbejdsomt og kreativt mestrer bæredygtig gastronomi, madhåndværk og hospitality. På vores skole har det lige siden 1922 handlet om mad og værtskab. Vi er branchens skole med erhvervsfaglige uddannelser, 10. klasse, EUX og kursusvirksomhed og på skolen har vi dagligt 850 elever og kursister. Læs mere om os i vores strategi

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen