REKTOR til Gefion Gymnasium
En meget attraktiv rektorstilling er blevet ledig, da Gefion Gymnasiums nuværende rektor efter 13 år har valgt at blive selvstændig konsulent.

Gefion er et stort og meget søgt gymnasium med ca. 1.250 elever og ca. 135 medarbejdere, en sund økonomi og gode faciliteter i centrum af København, hvor vi deler hus med Københavns Universitet. Vi har 15 (fra 2023 forventeligt 16) spor fordelt på en bred vifte af studieretninger. Under overskriften "Videnskab - partnerskab - fællesskab" fokuserer vi særligt på internationalisering, brobygning til videregående uddannelser og elevernes demokratiske dannelse. Skolens strategi udfoldes gennem tre ambitioner:
  • At være en ambitiøs skole, der løfter, danner og udvikler alle egnede elever mest muligt
  • At have de fagligt og didaktisk dygtigste medarbejdere, der brænder for at udvikle skolens kerneopgave og udvikler deres praksis i fællesskab
  • At initiere og deltage i samarbejder med partnere og være retningssættende i gymnasiesektoren.
Rektor er en central figur i realiseringen af ambitioner og strategi og i implementeringen og videreudviklingen af disse, herunder realisering af skolens 2025-strategi med fire spor: STEM og karriere, Teknologi og digitalisering, Sprog i sammenhæng og Dannelse i verden. Vi er en ambitiøs og udviklingsorienteret skole med dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har et tæt, åbent og dynamisk samarbejde i skolens meget kompetente ledelsesteam. Som rektor refererer du til bestyrelsen, som du forventes at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med. Elevgruppen er aktiv og mangfoldig, og elevdemokratiet vægtes højt. Dine arbejdsområder er primært overordnet ledelse og strategisk udvikling af skolen. Herudover har du det overordnede ledelsesansvar for drift og udvikling af såvel pædagogiske som administrative opgaver. Vi forventer, at du har ledelseserfaring fra uddannelsesområdet, herunder erfaring med at lede vidensmedarbejdere. Du kommer med både visioner og ambitioner for gymnasiet og et sikkert økonomisk overblik. Du er en reflekteret, anerkendende, samlende og inddragende leder med stærke relationelle og kommunikative kompetencer, der er oprigtigt interesseret i at lave en god uddannelse for de unge. Derudover har du lysten til at engagere dig i de mange samarbejdsrelationer, Gefion indgår i - lokalt, regionalt, nationalt og globalt - og være retningssættende for gymnasiesektoren. Læs mere om stillingen i job- og personprofilen. Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte partner i Genitor Trine Kern Schandorff på tlf. 3141 0255 eller ts@genitor.dk. Ansøgningsfristen er den 19. februar 2023.

    Icon
    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen