REKTOR TIL SLOTSHAVEN GYMNASIUM
Slotshaven Gymnasiums motto er: Vi skaber det sammen. Og vi mener det. Vi stræber efter i fællesskab at skabe en kvalitetsbevidst hverdag, at sikre en række traditioner, et godt unge- og arbejdsmiljø og en ambitiøs nytænkning. Alt dette vil nemlig understøtte en konstant udvikling af et helt særligt gymnasium, som er det, vi sammen skaber i fællesskab.

Søg dette job
Ønsker du at stå i spidsen for Slotshaven Gymnasium og have ansvaret for de ca. 650 elever på HHX og HTX, de ca. 65 ansatte samt ansvaret for, at trivsel, kvalitet, udvikling og drift går hånd-i-hånd, og at der skabes en klar struktur på hverdagen, så er det dig, vi leder efter som vores nye rektor. Om dig: Vi forventer, at du som rektor kan foretage både langsigtede og kortsigtede prioriteringer samt træffe de nødvendige pædagogiske og faglige beslutninger i samarbejde med medarbejderne. Vi forventer, at du har et indgående kendskab til gymnasiets hverdag, og at du har undervisningskompetence og undervisningserfaring fra gymnasiet - gerne fra HHX og HTX. Da du får hovedansvaret for gymnasiets udvikling og drift, er det afgørende, at du har interesse for det pædagogiske felt, indsigt i de administrative opgaver og ansvarlighed i forhold til de økonomiske prioriteringer. Vi forventer, at du har ledelseserfaring, og at det falder dig naturligt at:
 • Udøve anerkendende og inkluderende ledelse bl.a. via tillid og empati
 • Skabe høj trivsel hos medarbejderne såvel som hos eleverne
 • Være en passioneret og engageret leder, der evner at motivere og inspirere til forandring og samtidigt formår at fastholde et overblik over de samlede visioner
 • Kommunikere klart, både mundtligt og skriftligt
 • Varetage den professionelle organisering af gymnasiet
 • Håndtere både udvikling og drift samt at skabe en veltilrettelagt hverdag med en klar struktur
 • Sikre et velfungerende samarbejde med den nuværende ledelse bestående af henholdsvis vicerektor og uddannelsesleder
 • Være gymnasiets ansigt udadtil, og sammen med det øvrige ledelsesteam sætter retning, struktur og rammer for en videreudvikling Slotshaven som et attraktivt HHX- og HTX-gymnasium
Slotshaven Gymnasium er med tætte samarbejdsrelationer en integreret del af det omgivende samfund. Det er derfor vigtigt, at du som rektor er god til at samarbejde med kommunens grundskoler, erhvervslivet, andre uddannelsesinstitutioner og de kommunale embedsmænd. Brænder du for at være med til at skabe ambitiøse, spændende og mangfoldige arbejds- og læringsmiljøer, der får både kolleger og elever til at udvikle sig, så er det dig, vi har brug for som rektor på Slotshaven Gymnasium. Slotshaven Gymnasium er en del af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser med syv uddannelsesinstitutioner i henholdsvis Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommune. Tre af disse er gymnasieinstitutioner, og der forventes et gunstigt tværgående samarbejde mellem Slotshaven og de øvrige to gymnasieafdelinger. Løn og ansættelsesvilkår: Den kommende rektor refererer til vicedirektøren. Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår jævnfør bekendtgørelse nummer 101 af 1.2.2007 med tiltrædelse 1. august 2022 eller snarest herefter. Rektorstillingen er indplaceret i lønramme 36 med mulighed for forhandling af tillæg. Ansøgningsfrist senest den 13. juni 2022 kl. 23.59. Husk at skrive i emnefeltet, hvilket job du søger. Tiltrædelse 1. august 2022 eller snarest herefter. Ansættelsessamtaler Snarest efter ansøgningsfrist Arbejdsplads Slotshaven Gymnasium, Slotshaven 1, 4300 Holbæk
  Søg dette job
  Velkommen til ”Slottet” – det moderne gymnasium
  Slotshaven Gymnasium er et godt sted at være – og derfor et godt sted at lære.

  Vi tilbyder et inspirerende og inkluderende studiemiljø med faglige og sociale fællesskaber, hvor der er plads til den enkelte. Et læringsmiljø, der er kendetegnet af anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning samt en række samarbejdsrelationer, der rækker ud af huset. Vores undervisning styrker elevernes motivation og engagement og skaber samtidig forbindelse til nutidens samfund.

  På Slotshaven Gymnasium er der fokus på, at alle vores elever opnår mest mulig læring. Da man lærer bedst, når man trives og evner vedholdenhed og fastholdelse, har vi også fokus på disse aspekter. Vi ønsker at skabe lyst til læring i inspirerende læringsfællesskaber præget af engagement, tryghed og gensidig respekt. At skabe lyst til læring betyder også, at den faglige undervisning også stimulerer elevernes nysgerrighed, kreativitet og livsglæde.

  Slotshaven Gymnasium styrker elevernes udvikling af fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og deres almene dannelse i en læringsproces, hvor blikket er rettet mod deres fremtid og mulige karrierevalg.

  Vi ses på Slottet!

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen