Ressourcechef til Skovskolen
Skovskolen under Københavns Universitet (KU) søger en ressourcechef, der vil medvirke til administrativt, økonomisk og driftsmæssigt at understøtte og udvikle vores unikke, grønne uddannelses- og kollegiemiljø i Nødebo og på Djursland. Vi er på udkig efter en struktureret og løsningsorienteret leder, som har stærk indsigt i både uddannelsesadministration og økonomi, og som har vilje og evne til at understøtte ledelsen af Skovskolens daglige drift.

Skovskolen er brancheskole for det grønne område, der udbyder professionsbacheloruddannelser, erhvervsuddannelser, efteruddannelser, erhvervsrettet kursusvirksomhed (herunder AMU) og rådgivning. Skolen har med 800 studerende og elever og 1000 AMU-kursister en årlig omsætning på 65 mio. kr. Skovskolen har både kollegier og skolehjem. Hertil kommer drift af bil- og maskinpark, værksteder mv. Skovskolen har haft til huse på 16 ha i Nødebo på Nordsjælland i mange år. I de senere år har Skovskolens afdeling på Djursland udviklet sig kraftigt. Her forventes en yderligere udbygning med nye undervisningsfaciliteter og kollegier i de kommende år. Skovskolen har ca. 80 medarbejdere samt et antal eksterne undervisere tilknyttet. Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og har et tæt samarbejde med forskningsmiljøerne inden for Skovskolens fagområder. Du bliver øverste chef for ressourcecentret med i alt 27 medarbejdere fordelt på Skovskolen Nødebo og Skovskolen Djursland. Du varetager den direkte ledelse af centrets to driftschefer og sekretariatslederen. Som ressourcechef skal du medvirke til, at drift og administration hele tiden har det gode uddannelsesliv for øje, at der skabes stærke arbejdsprocedurer på tværs af ressourcecentret og undervisningen, og at personalet løbende opbygger kompetencer til at løse opgaverne serviceorienteret og effektivt til gavn for medarbejdere, elever, studerende og kursister. Du skal forvente enkelte rejsedage hver måned, men dit primære arbejdssted vil være Skovskolen Nødebo. Som ressourcechef er du en del af chefgruppen, som foruden dig består af forstander og uddannelseschef. Du bliver et afgørende bindeled i samarbejdet med ressource- og administrative enheder i det samlede Københavns Universitet og med eksterne leverandører. Du træder ind i et inspirerende og fagligt engageret arbejdsmiljø med dedikerede kollegaer, der hver dag arbejder for at skabe stærke uddannelser og et godt uddannelsesmiljø. Tonen er uhøjtidelig, og samarbejdsformen er løsningsorienteret. Ressourcechefens ansvarsområder:
  • Personaleledelse af driftschefer, sekretariatsleder og kommunikationsteam
  • Styring og opfølgning på Skovskolens samlede budget i samarbejde med IGN's økonomiteam og forstander
  • Overordnet ansvar for uddannelsesadministrativ understøttelse af uddannelser og studerende
  • Overordnet ansvar for drift af bygninger, rengøring, værksteder og spisehuse
  • Samarbejde med Compass Group (Spisehuset i Nødebo)
  • Løbende udvikling af ressourcecentrets støttefunktioner
  • Administrativ kontakt og samarbejde med resten af IGN, SCIENCE og KU
  • Udarbejdelse af budget, budgetopfølgning og økonomistyring for ressourcecentret
  • HR-processer i samarbejde med IGN og SCIENCE
  • Bidrage til den strategiske udvikling af Skovskolen
Hvem leder vi efter? Du har omfattende ledererfaring fra tidligere jobs, og du trives med den faglighed og det ansvar, der ligger i lederrollen. Du er struktureret, serviceorienteret, let tilgængelig og i stand til at skabe følgeskab om strategiske beslutninger. Du formår gennem forståelse for andres arbejdssituation at styrke gode samarbejdsrelationer på tværs af medarbejdere med forskellige uddannelses- og erfaringsgrundlag. Endelig trives du med at agere i et komplekst miljø med forskelligartede og til tider uforudsigelige opgaver. Den ideelle ansøger har ledelseserfaring med administration, service og drift i relation til uddannelses- eller kursusvirksomhed. Det er afgørende, at den nye ressourcechef med dette for øje formår at bidrage til den strategiske udvikling af Skovskolen. Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse, gerne med en faglighed eller erfaring, der gør dig til en god faglig sparringspartner på tværs af drift og administration. Det vigtigste er dog den erfaring og de kompetencer og ideer, du bringer med ind i stillingen. Løn- og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår fastsættes på grundlag af gældende overenskomst. Der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Du ansættes ved Københavns Universitet på Skovskolen, Nødebovej 77A, Nødebo, 3480 Fredensborg. Du skal regne med rejseaktivitet til Skovskolen Djursland. Du indgår i Skovskolens chefgruppe, og du refererer til forstander Rasmus Kjær. Yderligere information, ansøgning og samtale Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Rasmus Kjær på telefon 2429 6388 eller mail til r.k@ign.ku.dk Ansøgning Ansøgningen skal være bilagt CV med fremhævelse af relevante kompetencer og opnåede resultater samt dokumentation for relevant uddannelse. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansøgningsfrist er den 11. april 2023. Første samtalerunde afholdes den 17. april, og anden samtalerunde er den 24. april 2023. Imellem de to samtalerunder kan du forvente, at der gennemføres en personlighedstest. Stillingen ønskes besat fra 1. juni 2023 eller snarest derefter. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund.
Skovskolen er en sektion under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet (KU). IGN har en stærk tradition for tværfagligt samarbejde både internt og eksternt og er med til at løse de store udfordringer med klimaforandringer og øget pres på naturressourcerne. IGN forsker og underviser i jordens tidligere, nuværende og fremtidige fysiske kemiske og biologiske miljøer og deres samspil med samfund og mennesker. IGN rådgiver myndigheder og virksomheder samt bidrager med viden og færdiguddannede kandidater til en bæredygtig fremtid.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00