SEKTIONSLEDER TIL PLANSEKTION, BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE

Søg dette job
I Børn og Unges Planlægningsafdeling brænder vi for at skabe de bedste rammer for udvikling, leg og læring til Aarhus' børn og unge. Vi har kommunens største bygningsportefølje med 360 daginstitutioner, 48 folkeskoler, tandklinikker og klubbygninger. I Planlægning har vi ansvaret for at sikre kvalitet og kapacitet i skole-, fritids- og dagtilbud til Aarhus Kommunes børn og unge og gør det med en ambition om kontinuerligt at forbedre løsninger, fysiske rammer og services. Opgaven løses i en vekselvirkning mellem sikring af stabil drift i det enkelte tilbud - nogle gange med hurtig problemknusning, når der opstår udfordringer - og etablering af gode, langsigtede løsninger, hvor byens udvikling de næste mange år er i sigte. Din rolle Vi har brug for dig, der ligesom os ser ovenstående opgave som meningsfuld og vil bidrage ved at lede en sektion af 12-14 dedikerede medarbejdere, der brænder for sagen. Det vigtigste i din opgave er at sikre en balance i opgaverne, så medarbejdernes motivation og faglighed får de bedste rammer til at udfolde sig. Medarbejderne i sektionen er organiseret i to teams - et drifts/Facility Management-team og et planlægger/økonomi-team, der tilsammen løser en mængde forskelligartede opgaver som driftsherrer/Facility Management, planlægningsprocesser (data/statistik), økonomihåndtering og administration. For at vi løser opgaven bedst, er det en fordel at have med en god forståelse af, hvordan afdelingens opgave gøres vedkommende ind i en politisk og økonomisk organisation. Opgaven har politisk fokus og hverdagen er ofte foranderlig ift. den politiske dagsorden, hvor der håndteres politiske besvarelser, belysninger, notater og aktindsigter. Den helt ideelle kandidat til opgaven har erfaring med det hele - men det er ikke et krav. Sektionens opgave ændres og udvikles hen over de kommende år som afspejling af ny placering af opgaver og ændret organisation på bygningsdrift-området. Du bidrager med din faglighed og dit lederskab til at udvikle og definere sektionens opgaveløsning i det nye landskab, så løsningen bedst matcher organisationens behov. Det gør du i nært samarbejde med dine medarbejdere, med kontorchefen på området og med organisationen som helhed. Stillingen som sektionsleder er ny i afdelingen og er en del af en reorganisering af kontoret. Du bliver del af et lederteam med kontorchefen (bygnings- og planlægningschef Anne Marie Due Schmidt) og sektionsleder for den anden sektion i kontoret, der besættes sideløbende med denne stilling. Din rolle som sektionsleder vil blive formet af, hvilke kompetencer, du kommer med og din egen udvikling hen over årene. Vi byder gerne ansøgere velkomne, der er nye til dele af opgaven. Din opgave er at varetage personaleledelse, personaleadministration, faglig ledelse og medarbejderudvikling af 12-14 medarbejdere samt at udgøre et naturligt kontaktpunkt i og udenfor organisationen. Vi søger Vi søger en profil, der vil med på vores udviklingsrejse og kan bidrage med sin faglighed og personlighed til at vi får en endnu bedre arbejdsplads. Du kan både have lang eller kort ledelseserfaring, men det er vigtigt for os, at du er en lyttende leder, der har evnen til at forstå komplekse problemstillinger og tålmodigheden til at finde vores fælles vej i dem. Der er som regel ikke nogen hurtige løsninger i en stor organisation som Aarhus Kommune, men med vedholdenhed og et godt organisatorisk blik er der rig mulighed for at bidrage til, at vi udvikler os sammen. Du har mod til at handle med tillid til dine medarbejderes erfaring, viden og indsigt. Du går selv forrest med motivation og engagement. Du er stærk på relationer og du mestrer den gode dialog samtidig med, at du er tydelig. Du skal være komfortabel med at blive 'sendt i byen', også når der er noget på spil for flere parter. Du skal som person være interesseret i at skabe og vedligeholde relationer, og du agerer med en god balance mellem autoritet, empati og tålmodighed. Du leder gennem mennesker. Du betragter dine medarbejdere som din største og vigtigste ressource, hvor du med de rette greb kan finde eller udvikle svarene på stort set alle udfordringer. Du har en kombineret ledelses- og generalist-profil. Af uddannelse er du måske statskundskabsuddannet, økonomiuddannet eller noget helt tredje - det vigtigste er, at du har relevant erfaring og er hurtig til at lære. Hvis du har erfaring fra en offentlig eller halvoffentlig kontekst, vil det være en fordel, men ellers lærer du organisationen at kende hen ad vejen. Hvorfor skal du vælge os? Vi kan ikke lide at prale…, men vi gør det alligevel, for vi synes du skal vide, hvorfor vi i Planlægning, synes at det her er det mest spændende sted at arbejde - for os og måske også for dig? - Vi bliver klogere sammen - og vi udvikler nye løsninger, der passer til nye problemer. Selvfølgelig arbejder vi ud fra en basis af etableret viden og fast praksis - heldigvis! Men der er i afdelingen en sund udviklingstrang og vi genbesøger ofte opgaveløsningen selv og sammen med andre for at se, om der skal forfines eller ændres noget. Det synes vi er et spændende arbejdsliv, for det er sjældent at vi "bare" skal gøre det samme i morgen, som vi gjorde i går. - Der er fokus på opgaven fra politikere, forældre, børn, forældre, medarbejdere, ledere og mange flere og vi oplever at gøre en meget konkret forskel og at det ofte lykkes at dagsordensætte emner, som vi ser som afgørende for opgaven. Det giver et sjovt og intenst arbejdsmiljø, hvor ikke mange dage er ens. - Stærk faglighed og stærke samarbejder. Vi nyder godt af den faglig bredde i afdelingen - antropologer, arkitekter, ingeniører, magistre, økonomer, lærere, pædagoger - der kan give nuancer til den gode opgaveløsning. Vi nyder også godt af mange stærke samarbejder ud af afdelingen til andre magistratsafdelinger og boligforeninger, rådgivere og entreprenører. Hvis du leder efter et arbejde, hvor du kan være stolt af, hvad der hver dag bliver løst af komplekse opgaver, når den gode løsning skal findes i en balance mellem begrænsningen i det kommunale budget, behovet i den kommunale bygningsmasse og ønskerne hos brugerne, forældrene, politikerne, borgerne osv., osv. - så er det her du skal søge hen. Er du samtidig på jagt efter et kontor i en rivende udvikling - så er du endnu mere velkommen. "Vi er en flok selvstændige, ambitiøse og kompetente folk og en afdeling med god stemning og kultur. Vi prøver på at spille hinanden gode - og vi håber, du med modspil og medspil vil hjælpe os til at lykkes endnu bedre med det", siger medarbejderne i sektionen. Om afdelingen Sektionen, du bliver leder for, udgør den ene halvdel af kontoret (afdelingen) Planlægning. Den anden halvdel af kontoret - Sektion Projekt - arbejder med konkrete byggeprojekter - ombygning, tilbygning, nybygning - skal sikre tilstrækkelig kapacitet for Børn og Unge. Sektionen har løbende 20-25 større byggeprojekter i gang og omsætter for et budget på omkring 300 mio. kr. årligt. Reduktion af klimabelastning, brugerinddragelse, sammenhæng mellem pædagogik og byggede rammer, samt forbedringer af indeklimaet er et par af de temaer, der fylder mest i sektionen. Arbejdsmiljø og work-life-balance Planlægning er et kontor, hvor medarbejderne i høj grad motiveres af opgaven, og det er en kunstart at sikre, at energien går til at brænde for sit arbejde i stedet for at brænde ud. Det gode arbejdsmiljø og en seriøs tilgang til work-life-balance er derfor i centrum for kontorets udvikling. Den seneste APV viste en god udvikling i motivation og arbejdsglæde, men at der er behov for et fortsat fokus på arbejdsmængde- og tempo i kontoret som helhed og hos den enkelte. Reorganisering af kontoret med sektionslederstillinger er et skridt på vejen til at fokusere på dette element. God og nærværende ledelse skal sikre, at der er mulighed for at balancere krav og ressourcer. Løn og ansættelse Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn aftales i henhold til forhandling med den relevante faglige organisation. Vi håber, du kan starte 1. august 2022. Ansøgning Du sender os din ansøgning og bilag elektronisk senest den 6. juni 2022. Den 9. juni udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale. Første samtalerunde afholdes den 14. juni fra kl. 08.30. Der medvirker HR konsulent i ansættelsesprocessen, og der vil blive brugt mentale færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test, testinterview og referencer vil foregå enten den 17. og 20. juni. Anden samtalerunde afholdes den 22. juni fra kl. 09.30. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Hvis du vil vide mere ... er du velkommen til at kontakte kontorchef Anne Marie Due Schmidt på telefon 2835 2600. Send gerne en sms, hvorefter Anne Marie ringer dig op. Leder- og medarbejderroller I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles - om du er leder eller medarbejder - håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.
    Søg dette job
    Om Aarhus Kommune
    Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen