Skoleleder til Fodterapeutskolen i København
Vil du stå i spidsen for en uddannelse i sundhedssektoren? Har du politisk tæft, og ser du det sundhedsmæssige potentiale i fodterapeutuddannelsen? Er du en teamplayer, der sammen med dine undervisere udvikler uddannelse og undervisning, hvor faglighed og de studerendes læringsmiljø er i højsædet? Så er du den skoleleder, vi søger til en veldrevet og moderne fodterapeutskole i rivende udvikling.

Fodterapeutskolen i København er den ene af landets to fodterapeutskoler. Her uddanner vi årligt statsautoriserede fodterapeuter, som får beskæftigelse i sundhedssektoren i private klinikker som selvstændige eller på hospitaler. Der er ca. 105 elever dagligt på skolen, hertil kommer op mod 100 patienter på skolens klinik og værksted. Skolen er en del af en større erhvervsskole, Roskilde Tekniske Skole, og bygger dermed på et solidt økonomisk fundament, med et stærkt fokus på uddannelsernes kvalitet samt trivsel blandt de studerende og de ansatte. Jobprofil Med din sundhedsfaglige baggrund og ledererfaring skal du støtte den strategiske udvikling af uddannelsen. Du har ansvaret for den daglige drift, herunder planlægning, økonomi samt personaleledelse af 16 medarbejdere. Underviserne arbejder i teams, og du skal sammen med dem sikre sammenhæng og progression i uddannelsens tre moduler. I skal sammen følge de studerendes evalueringer af undervisningen med henblik på at sikre kvaliteten i uddannelsen og trivslen blandt de studerende. Du har ansvaret for klinik og værksted. Her skal du sammen med underviserne sikre, at patienterne får den rette behandling, og at hygiejnen opfylder branchens krav. Du referer til uddannelseschefen for Håndværk og teknik, og du bliver en del af ledelsesteamet i afdelingen, ligesom du deltager i mødefora med øvrige ledere og chefer på Roskilde Tekniske Skole. Personprofil Du har ledelseserfaring med en uddannelsesbaggrund inden sundhedsuddannelserne, f.eks. fodterapeutuddannelsen. Du har suppleret med en lederuddannelse, ligesom pædagogisk uddannelse og erfaring fra uddannelsessektoren er en fordel. Desuden forventer vi, at du:
  • er imødekommende, anerkendende og har rummelig tilgang til medarbejdere, elever og patienter
  • inddrager medarbejdere i dialoger og beslutninger i den daglige drift
  • tager beslutninger - også når det er svært
  • har overblik, som sætter dig i stand til at strukturere og organisere
  • er optaget af og følger med i den teknologiske og faglige udvikling i uddannelsen
  • evner at igangsætte og følge op, så mål og strategier omsættes til handling og fremdrift
  • kan indgå i eksterne netværk, der har relevans for udvikling af fodterapeutuddannelsen
  • samarbejder med branchen.
Ansættelsesvilkår og ansøgningsfrist Ansættelse sker i henhold til Cirkulære nr. 045-19 af 28 juni 2019 om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område. Har du uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelseschef Kirsten Bach på e-mail [email protected] eller telefon +45 2268 6780. Stillingen ønskes besat 1. august 2023 eller efter nærmere aftale. Ansøgning med kopi af relevante eksamensbeviser og referencer skal være skolen i hænde senest den 11. juni 2023. Stillingen kan kun søges via skolens karriereside. Tryk på knappen “Søg dette job" her på siden.
Roskilde Tekniske Skole opfordrer alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge ledige stillinger.
Roskilde Tekniske Skole udbyder en lang række erhvervsuddannelser, kurser og htx til mere end 2819 årselever. Vi har 423 medarbejdere og en omsætning på 355 mio. kr.

Læs om skolen, vores værdigrundlag m.m. på www.rts.dk

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00