Studiechef til Københavns Professionshøjskole
Er du en visionær leder med udsyn, strategisk overblik og stærke samarbejdsevner, og kan du igennem dine ledere omsætte de egenskaber til konkrete resultater, effektiv drift og solid udvikling på en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner? Så søg stillingen som studiechef på Københavns Professionshøjskole (KP).

Søg dette job
Som ny studiechef får du en markant og vigtig rolle ift. KPs drift og strategiske udvikling på tværs af hele organisationen. Studieservice varetager desuden en vigtig ekstern rolle og skal agere i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, aftagere, ministerier, styrelser m.v. Ledelsesmæssigt bliver din opgave at sætte retning for:
 • En styrket drift med klar definition af roller og ansvar i samspil med vores uddannelser.
 • En styrket tilgængelighed for vores studerende.
 • En kultur og et arbejdsmiljø i Studieservice med fokus på det tværgående samarbejde i ledelsesgruppen, koordinerede processer, udveksling af kompetencer og ressourcer samt tværgående kompetenceudvikling.
Aktuelt er vi lige nu særligt optaget af:
 • En styrket brobygningsindsats for at rekruttere flere studerende til de vigtige professioner som KP uddanner til, grundet det faldende studenteroptag.
 • At optimere anvendelsen af vores undervisningslokaler, så vi sikrer en mere optimal skemalægning på KP for både studerende og undervisere.
 • En styrket implementering af det nye studieadministrative system esas samt en robust indberetningsproces til ministeriet af vores aktivitet i form af studenterårsværk.
Som studiechef på KP bliver du chef for et stærkt ledelsesteam på 7 afdelingsledere og ca. 160 fastansatte medarbejdere. Medarbejderne er fordelt på 7 afdelinger, der favner enheder og teams, der varetager studieadministration og studievejledning for både erhvervsakademi-, professionsbachelor- og videreuddannelse samt kerneområder som SU og optag, international administration, skemalægning, uddannelsesjura, ledelsesinformation m.v. Du får også tilknyttet to ledelseskonsulenter til understøttelse af dig som chef. Du vil også få en nøglerolle i KPs arbejde med udflytning af studiepladser uden for Storkøbenhavn som følge af den politiske aftale om "flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark". Der er et stærkt sektorsamarbejde i regi af Danske Professionshøjskoler, og studiecheferne samarbejder tæt om fælles udfordringer samt sektorfælles systemer som fx det studieadministrative datasystem esas, eksamens- og praktiksystemer og meget andet. Kvalifikationer For at få succes i rollen som chef for Studieservice er det centralt, at du er dygtig til at samle dit lederteam og sikre en fælles retning for udvikling og optimering af driften. Du har en relevant videregående uddannelse, gerne suppleret af relevant efter- og videreuddannelse inden for ledelse kombineret med solid ledelseserfaring gerne fra en uddannelsesinstitution, men det er ikke et krav. Derudover forestiller vi os at du:
 • kan agere i en organisation, der indgår i en politisk kontekst, og at du besidder politisk tæft
 • har en udpræget organisatorisk forståelse og kan samarbejde med mange forskellige fagligheder
 • kan lede digitale transformationsprocesser på et strategisk niveau
 • har flair for at anvende og præsentere data i en strategisk kontekst
 • er en dygtig kommunikator - mundtligt såvel som skriftligt
 • er en synlig og anerkendende chef, der kan skabe engagement og motivere dine medarbejdere
 • er relationelt orienteret med evne til at skabe samarbejde på tværs af administrative og faglige afdelinger
På KP er ambitionen, at ledelse udøves professionelt med udgangspunkt i et fælles ledelsesgrundlag, så alle medarbejdere på KP oplever ledelse, der udvikler og understøtter deres arbejde. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i vores 6 ledelsesprincipper og har interesse for at udfolde din ledelsesopgave i denne ramme. Om Studieservice Studieservice er en del af Ressourceområdet, som også omfatter chefområderne HR, Bibliotek og IT, Facility Management og Økonomi. Du vil som studiechef indgå i Ressourceområdets chefgruppe og referere til ressourcedirektøren. Studieservice varetager en vigtig rolle i realiseringen af KPs strategi "Fælles om fremragende undervisning". Med afsæt i strategien arbejder vi ud fra et målbillede, der definerer god studieservice i KP. I Studieservice sætter vi altid brugeren i centrum. Vi sætter en ære i at yde en sammenhængende og professionel service til både studerende, kursister, ansatte og samarbejdspartnere. Vi fokuserer på sikker drift og arbejder løbende med procesoptimering, f.eks. gennem tavlestyring og implementering af digitale løsninger, der understøtter driften på tværs af Studieservices ansvarsområde. Vi understøtter desuden de ledelsesmæssige beslutninger og kvalitetsudviklingen i uddannelserne med tilvejebringelse af strategiske nøgletal. Løn- og ansættelsesvilkår Du bliver ansat som studiechef med forventet start den 1. august 2022. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Stillingen er en fast stilling uden højeste arbejdstid. Din primære arbejdsadresse er Humletorvet 3, 1799, København V. Men der må også forventes mange aktiviteter på vores øvrige adresser i Region Hovedstaden. Vil du vide mere? Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning. Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning 'Fælles om fremragende undervisning' på www.kp.dk. Du kan også se Studieservies konkrete målbillede her. For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ressourcedirektør Søren Erichsen på tlf.: +45 51632550. Interesseret? Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest den 29-05-2022. Vi forventer at afholde første runde samtaler i uge 23. Anden runde samtaler forventes afholdt i uge 25. Der vil være personlighedstest og case op til samtalerne i anden runde. Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.
  Søg dette job
  Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

  På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere.

  Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen