Morten Messerschmidt
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Hvad er Rosenkrantz-Theils holdning til 3F og Dansk Metals kritik af klimaerhvervsskoler?

§20-spørgsmål 98

Hvad er ministerens holdning til den kritik, som fagforbundene 3F og Dansk Metal udtrykker i Jyllands-Posten den 19. oktober 2021 om regeringens planer om at oprette tre klimaerhvervsskoler, hvor man bl.a. advarer om, at regeringen aldrig når sin 70 pct. målsætning på klimaet, og hvorfor har regeringen ikke tagets arbejdsmarkedets parter med på råd om de nye klimaerhvervsskoler?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar

Regeringen er kommet med et politisk udspil til, hvordan den grønne omstilling kan understøttes, og hvordan vi får flere faglærte til de mange opgaver, der følger af klimaindsatsen.

Formålet med klimaerhvervsskolerne er at lave en markant investering ved at etablere faglige fyrtårne, som skal samarbejde med og være til inspiration for hele sektoren. Derfor foreslår regeringen at koncentrere midlerne til få udbud, hvor kompetencer, teknologi og udstyr er i verdensklasse. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at den grønne dagsorden og omstilling fortsat vil stå centralt hos alle udbydere af erhvervsuddannelser.

Arbejdsmarkedets parter skal selvfølgelig inddrages tæt i den videre udvikling af klimaerhvervsskolerne, hvor omdrejningspunktet vil være de eksisterende erhvervsuddannelser. De faglige udvalg og efteruddannelsesudvalgene skal, ligesom i dag, spille en central rolle dels i forhold udviklingen af erhvervsuddannelserne generelt, dels i forhold til, at de nuværende erhvervsuddannelser og AMU-kurser matcher efterspørgslen fra den grønne omstilling. 27. oktober 2021 Sagsnr.: 21/21489


    Politik har aldrig været vigtigere

    Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion