Rosenkrantz-Theil: Undervisere skal være bevidste om at præsentere elever for modsatrettede synspunkter