Rosenkrantz-Theil: Jeg vil se på behov og muligheder for yderligere stramninger