Riisager: Satspuljemidler giver to nye ASF-klasser