Rosenkrantz-Theil: De nationale test skal sættes i bero, indtil de er blevet mere retvisende