Rosenkrantz-Theil: Jeg har tillid til, at de enkelte gymnasier håndterer honorering af arbejdet med eksamination og censor