Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) spørger undervisningsministeren, Merete Riisager, om at Danmark bibeholder 7-trinsskalaen.