Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) spørger undervisningsministeren, Merete Riisager, om at indføre 7-trinsskalaen.