Rosenkrantz-Theil: Der er ikke fastsat en grænse for forældrenes egenbetaling til skolefritidsordninger