Ahlers: Bonusordningen for tidlig studiestart bør afskaffes