Rosenkrantz-Theil: De lovbundne minimumsnormeringer skal være fuldt indfasede i 2015