Rosenkrantz-Theil: Den tværministerielle arbejdsgruppes arbejde med taxametersystemet er afsluttet