Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Rosenkrantz-Theil: Evaluering viser, at seksualundervisningen er mangelfuld

SVAR:

SEKSUALUNDERVISNING: Børne- og undervisningsministeren svarer Anne Sophie Callesen (R), at der er store udfordringer med undervisningen af det obligatoriske emne sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab. Ministeren vil følge op på sagen med nye forslag primo 2020.

Rosenkrantz-Theil: Henvisning til specialundervisningstilbud skal ikke ske i forhold til kommunens planlægning

SVAR:

VISITATION: Børne- og undervisningsministeren svarer Brigitte Klintskov Jerkel (K), at henvisning til specialundervisning skal ske efter en konkret vurdering af den enkelte elevs behov og ikke, når det passer ind i kommunens planlægning. Ifølge reglerne om frit skolevalg har forældrene mulighed for at vælge et svarende tilbud til det, de er blevet henvist til. 

Rosenkrantz-Theil: Forskningsfeltet om talblindhed er umodent

SVAR:

TALBLIND: Børne- og undervisningsministeren svarer Anni Matthiesen (V), at der ikke foreligger en national test, der kan diagnosticere talblindhed. Årsagen er, at forskningsfeltet på området er umodent, og at der ikke eksisterer en bred konsensus om defintion og testmetoder. Der er derfor behov for yderligere viden om emnet.