Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Riisager: Vi følger erhvervsuddannelsernes behov for ressourcer

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Karsten Hønge (SF), at regeringen vil følge udviklingen på området tæt med henblik på at vurdere, om der er behov for at iværksætte yderligere initiativer for at styrke erhvervsuddannelserne.

Riisager: Folkeskolens ressourcer er et kommunalt anliggende

SVAR:

Undervinsingsministeren svarer Annette Lind (S), at folkeskolens ressourcer og kvalitet i udgangspunktet er et anliggende for kommunalbestyrelserne. Ministeren mener dog ikke, at der nødvendigvis er sammenhæng mellem ressourcer og faglige resultater.

Riisager vil ikke ændre loven for skolebestyrelser

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Mattias Tesfaye (S), at ministeren ikke ser grund til at ændre lovgivningen for sammensætningen af skolebestyrelser på erhvervsuddannelserne, så arbejdsmarkedets parter altid er sikret repræsentation.