Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Riisager: Kommuner kan ikke afskaffe skole-hjem-samtaler

SVAR:

SAMTALER: Undervisningsministeren svarer Magnus Heunicke (S), at kommunalbestyrelsen ikke kan beslutte at afskaffe skole-hjem-samtalen på skolerne i kommunen, da det er skolebestyrelsen, der beslutter, hvordan skole-hjem-samarbejdet skal tilrettelægges.

Riisager vil ikke revurdere dimensioneringen af erhvervsuddannelserne

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Rasmus Lynghøj (S), at der er fundet en god balance i den dimensionering af erhvervsuddannelserne, der er fastsat for 2019. Ministeren anerkender dog de udfordringer, der kan være forbundet med uddannelsesaftaler, men forventer en udbedring i takt med, at der sker en tilpasning hos virksomheder, skoler og elever.

Merete Riisager til DF: Friskole skal ikke sanktioneres for at interessere sig for muslimske traditioner

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Martin Henriksen (DF), at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke finder anledning til at foretage sig yderligere med Holstebro Friskole, idet dét at interessere sig for muslimske traditioner ikke er uforeneligt med demokratiske værdier og friskolelovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.