Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Riisager: Elever skal ikke medbringe eget it-udstyr

SVAR:

IT: Undervisningsministeren svarer Alex Ahrendtsen (DF), at alle undervisningsmidler inklusiv it-udstyr, som bruges i folkeskolens undervisning, skal stilles gratis til rådighed af kommunerne.

Ahlers: Vi kan ikke blive ved med at spare på uddannelsesområdet

SVAR:

SPAREKRAV: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Pernille Schnoor (ALT), at man ikke kan blive ved med at spare på uddannelsesområdet, og at regeringen vil føre de årlige midler fra omprioriteringsbidraget tilbage til uddannelserne efter 2021.

Riisager: Kommuner kan ikke afskaffe skole-hjem-samtaler

SVAR:

SAMTALER: Undervisningsministeren svarer Magnus Heunicke (S), at kommunalbestyrelsen ikke kan beslutte at afskaffe skole-hjem-samtalen på skolerne i kommunen, da det er skolebestyrelsen, der beslutter, hvordan skole-hjem-samarbejdet skal tilrettelægges.