Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Merete Riisager til DF: Friskole skal ikke sanktioneres for at interessere sig for muslimske traditioner

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Martin Henriksen (DF), at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke finder anledning til at foretage sig yderligere med Holstebro Friskole, idet dét at interessere sig for muslimske traditioner ikke er uforeneligt med demokratiske værdier og friskolelovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Merete Riisager: Reducering af vikarbrug kræver reducering af lærerfravær

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Annette Lind (S), at der på landets folkeskoler er sket en stigning i antallet af ikke-læreruddannede medarbejdere ansat i timelønnede stillinger. Til efteråret forelægger en analyse af, hvor mange undervisningstimer, der gennemføres af vikarer uden tilstrækkelige kvalifikationer. Hvis det skal lykkes at reducere brugen af vikarer i folkeskolen, handler det også om at reducere fraværet blandt lærerne. 

Merete Riisager: Alle børn er omfattet af undervisningspligten

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at  alle børn, der bor fast her i landet, omfattet af lovens bestemmelser om undervisningspligt. Loven gælder ikke, hvis børnene er omfattet af undervisningspligt i medfør af anden lovgivning som f.eks. børn af asylansøgere. Børn med anden ansøgning om opholdstilladelse end asyl er omfattet af den almindelige undervisningspligt.

Merete Riisager opfordrer til lokale løsninger på rygning på erhvervsskolerne

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Pernille Schnoor (ALT), at erhvervsskolerne skal opstille studie- og ordensregler, der blandt andet kan adressere rygning, hvilket mange skoler gør. Skolerne kan med fordel hente inspiration fra hinanden, så de kan finde den bedste løsning lokalt på baggrund af andres gode eksempler. 

Sådan vil regeringen forenkle aktiveringstilbuddene

SVAR:

Troels Lund Poulsen (V) svarer Leif Lahn Jensen (S), at regeringen vil forenkle den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, hvilket forventes at indbringe 1 milliard kroner som følge af adfærdsændringer i kommunerne. 

Riisager: Jeg har ikke tænkt mig at detailregulere skolemad

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at ministeren finder det vigtigt at bevare den lokale frihed for skolerne til at bestemme, hvilken mad skolen skal tilbyde eleverne. Ministeren har ikke tænkt sig at detailregulere eventuelle madordninger på skoler eller ungdomsuddannelser.

Merete Riisager oplyser om baggrunden for sprogprøver i 0. klasse

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Jakob Sølvhøj (EL), at et grundlæggende sprogligt niveau er nødvendigt for at følge med i skolen. Elever med ikke-vestlig baggrund halter bagefter danske elever fra 2. klasse, og en Rambøll-rapport viser, at disse børn gennemsnitligt har svagere socioemotionelle, sproglige og matematiske kompetencer end børn af dansk herkomst.