Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Rosenkrantz-Theil: 9. klasserne har mulighed for at gennemføre eksamenstræning som en del af undervisningen

SVAR:

CORONA: Børne- og undervisningsministeren svarer Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), at skolerne kan vælge at gennemføre eksamenstræning for eleverne i 9. og 10. klasse som en del af undervisningen. Ministeriet har udarbejdet inspirationsmateriale til at tilrettelægge den sidste del af skoleåret for de afsluttende klassetrin, så det ligner den almindelige prøveforberedelse.

Rosenkrantz-Theil: Den tværministerielle arbejdsgruppes arbejde med taxametersystemet er afsluttet

SVAR:

TAXAMETER: Børne- og undervisningsministeren svarer Anni Matthiesen (V) og Ellen Trane Nørby (V), at den tværministerielle arbejdsgruppe har afsluttet sit arbejde med eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet. I forbindelse med offentliggørelsen vil udvalget blive inviteret til en teknisk gennemgang, men det vil sandsynligvis blive, når fokus ikke længere er på corona.

Rosenkrantz-Theil: Jeg forventer, at vi snart kan melde noget ud om studenterkørslen

SVAR:

CORONA: Børne- og undervisningsministeren svarer Marie Krarup (DF), at regeringen håber, det bliver muligt at finde nogle gode modeller for de elever, som afslutter deres uddannelse denne sommer. Det kan dog næppe undgås, at en række aktiviteter vil være underlagt restriktioner grundet covid-19. Regeringen vil melde noget ud snarest muligt.