Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Riisager: Vi klarer os dårligere end både Norge og Sverige

SVAR:

FOLKESKOLE: Undervisningsministeren svarer Marianne Jelved (R), at Danmark klarer sig dårligere end Sverige og Norge i forhold til elever med ikke-vestlig baggrunds faglige resultater. Hun oplyser også, at det ville være oplagt at drøfte emnet i Nordisk Ministerråd. 

Riisager: Så mange gennemfører uddannelsen som lastbilchauffør

SVAR:

LASTBILCHAUFFØR: Undervisningsministeren oplyser til Magnus Heunicke (S), at det ikke er muligt at opgøre antallet af ansøgere til uddannelsen som vejgodstransportuddannelsen. Hun oplyser i en tabel, hvor mange der har gennemført uddannelsen. 

Riisager: Jeg har iværksat en indsats, der skal hjælpe den praktiske tilrettelæggelse

SVAR:

FOLKESKOLE: Undervisningsministeren svarer Troels Ravn (S), at det ikke er rimeligt, at elever med handicap kan blive stillet forskelligt i forhold til at bestå folkeskolens afgangsprøve, hvis idræt trækkes som eksamensfag. Derfor skal der sendes et hyrdebrev til kommunerne vedrørende vilkårene for prøveaflæggelse i sådanne tilfælde.

Riisager: Muligheden for at undervise i rigsfællesskabet er blevet større

SVAR:

UNDERVISNING: Undervisningsministeren svarer Sjúrður Skaale (JF), at rigsfællesskabet bliver en obligatorisk del af undervisningen med justeringen af folkeskoleaftalen. Ministeren oplyser, at der er afsat midler til en rejsepulje, så  flere elever kan rejse rundt i rigsfællesskabet.

Riisager: VUC er en væsentlig aktør i trepartsaftalen

SVAR:

VUC: Undervisningsministeren svarer Trine Bramsen (S), at VUC flere steder er tænkt ind i trepartsaftalen enten eksplicit eller implicit. Der er per 1. januar 2019 blevet udbudt to nye virksomhedsrettede FVU-fag, der er blevet udarbejdet en vejledning om FVU-screeninger, og der er i aftalen fokus på, hvordan man som samfund løfter de basale færdigheder.