Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Rosenkrantz-Theil: Flere kommuner har selv iværksat tiltag for at undfå fejlkonverteringer fremover

SVAR:

BUDGET: Børne- og undervisningsministeren svarer Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), at det følger af budget- og regnskabssystemet for kommuner, at budgettet og regnskabet for folkeskoler og skolefritidsordninger afspejler den faktiske fordeling af lønudgifterne til pædagoger, der både er tilknyttet folkeskolen og SFO. Flere kommuner har selv iværksat tiltag for at undgå fejlkonteringer fremover.