Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Riisager: De helt ekstraordinære præstationer skal honoreres

SVAR:

KARAKTERSKALA: Undervisningsministeren svarer Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), at der er behov for, at de helt ekstraordinære præstationer kan honoreres. Det sender et signal om, at den højeste udmærkelse kræver andet end en fejlfri præstation.

Riisager: Vi er ved at evaluere de nationale test

SVAR:

TESTS: Undervisningsministeren svarer Jakob Sølvhøj (EL), at en grundig evaluering af de nationale test er blevet igangsat. Evalueringen skal afspejle kritik og ønsker i sektoren og blandt fagfolk, og den vil være færdig ultimo 2019.