Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Rosenkrantz-Theil: Jeg har tillid til, at de enkelte gymnasier håndterer honorering af arbejdet med eksamination og censor

SVAR:

AFSLUTTENDE EKSAMINER: Børne- og undervisningsministeren svarer Jakob Sølvhøj (EL), at SRP og SOP nu defineres som en mundtlig prøve, og at hun har tillid til, at de enkelte gymnasier håndterer honorering af arbejdet med eksamination og censor. Den nye mundtlige prøve vil indgå som en del af evalueringen af gymnasiereformen, som forventes offentliggjort i efteråret 2021. 

Rosenkrantz-Theil: Hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads

SVAR:

FORÆLDREBETAING: Børne- og undervisningsministeren svarer Ellen Trane Nørby (V), at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud. Derudover kan kommunen indgå aftaler med forældre om, at forældrene frivilligt holder deres børn hjemme mod bortfald af forældrebetaling. 

Rosenkrantz-Theil: 9. klasserne har mulighed for at gennemføre eksamenstræning som en del af undervisningen

SVAR:

CORONA: Børne- og undervisningsministeren svarer Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), at skolerne kan vælge at gennemføre eksamenstræning for eleverne i 9. og 10. klasse som en del af undervisningen. Ministeriet har udarbejdet inspirationsmateriale til at tilrettelægge den sidste del af skoleåret for de afsluttende klassetrin, så det ligner den almindelige prøveforberedelse.

Rosenkrantz-Theil: Den tværministerielle arbejdsgruppes arbejde med taxametersystemet er afsluttet

SVAR:

TAXAMETER: Børne- og undervisningsministeren svarer Anni Matthiesen (V) og Ellen Trane Nørby (V), at den tværministerielle arbejdsgruppe har afsluttet sit arbejde med eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet. I forbindelse med offentliggørelsen vil udvalget blive inviteret til en teknisk gennemgang, men det vil sandsynligvis blive, når fokus ikke længere er på corona.

Rosenkrantz-Theil: Jeg forventer, at vi snart kan melde noget ud om studenterkørslen

SVAR:

CORONA: Børne- og undervisningsministeren svarer Marie Krarup (DF), at regeringen håber, det bliver muligt at finde nogle gode modeller for de elever, som afslutter deres uddannelse denne sommer. Det kan dog næppe undgås, at en række aktiviteter vil være underlagt restriktioner grundet covid-19. Regeringen vil melde noget ud snarest muligt. 

Rosenkrantz-Theil: Jeg ser ikke grund til at ændre reglerne for Ungdomskortet

SVAR:

UNGDOMSKORT: Børne- og undervisningsministeren svarer Jacob Mark (SF) at studerende kan søge om et nyt Ungdomskort til den nye adresse i ugerne op til en flytning, så kortet er klar til flyttedatoen. Nogle trafikselskaber tilbyder desuden en app-løsning, hvor kortet modtages hurtigere. Derfor er der ingen grund til at ændre på reglerne for Ungdomskortet.