Uddannelse & Kurser
Altinget, Rud Pedersen & Mandag Morgen

Bestyrelsesarbejde i interesseorganisationer

Skab værdi i bestyrelsesarbejdet!

Du er valgt ind i bestyrelsen, fordi du har et engagement og nogle kompetencer. Men hvordan bringer du dem bedst i spil, hvilke krav kan du stille og hvilke opgaver bør du overlade organisationens ledelse?

Om uddannelsen


Lokation Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Opstartsdatoer
Forår 2023 7. marts 2023
Ledige pladser
Vinter 2024 31. januar 2024
Ledige pladser

Sidder du i – eller har ansvar for - en bestyrelse for en interesseorganisation er dit ansvar meget mere og andet end den økonomiske bundlinje.

Som bestyrelsesmedlem skal du varetage medlemmernes interesser. Men hvordan gør du det bedst, hvad er din rolle og hvad kan du forlange og forvente af den daglige ledelse?  

Alt dette bliver behandlet på Altinget, Mandag Morgen og Rud Pedersens uddannelse 'Bestyrelsesarbejde i interesseorganisationer', der over tre hele kursusdage klæder dig bedre på til bestyrelsesarbejde


Det får du ud af uddannelsen:

Vi tilbyder en masterclass, som giver viden og redskaber til at blive bedre og mere effektive bestyrelsesmedlemmer, der er skarpe på samarbejdet mellem bestyrelsen, den daglig ledelse og medlemmerne. Fokus er på at udvikle og fremtidssikre foreningens mål og indflydelse til glæde for medlemmerne. Mere specifikt vil denne masterclass klæde deltagerne på til at:

·       Forstå rollen som bestyrelsesmedlem i en interesseorganisation - samt hvornår og hvordan man bedst kan bidrage

·       Tilrettelægge bestyrelses- og udvalgsarbejde bedst muligt i forhold til organisationens formål. Hvad kan du have af forventninger og hvilke krav kan du stille?

·       Forstå de indre logikker i den politiske interessevaretagelse og samspillet med kommunikation og allianceindgåelse

·       Bidrage til den strategiske udvikling af organisationen fra et bestyrelsesperspektiv

 

Kursusleder

Jens Klarskov Seniorrådgiver, Rud Pedersen, formand for Specialisterne

Jens har mere end 30 års erfaring med international, national og regional erhvervspolitik - samt betjening af organisationsbestyrelser. Inden Jens blev ansat som seniorrådgiver hos Rud Pedersen, var han i perioden 2008 til 2018 administrerende direktør for Dansk Erhverv. Før det var Jens direktør for Dansk Byggeri og Danske Anlægsgartnermestre.

Gitte Bengtsson Direktør for RP People (headhunter), Rud Pedersen Group, bestyrelsesmedlem, DUOS og Paracard

Gitte har mere end 30 års erfaring som leder og direktør i organisationsverdenen. Gitte har haft ansvar for politiske områder som uddannelsespolitik og vilkår for mindre virksomheder. Endvidere har hun været HR-udviklingschef og chef for DI’s regionalforeninger.

Thomas Torp Adm. direktør, Grakom, fhv. chef for politisk-økonomisk sekretariat og pressechef for Konseravtive

Thomas Torp er adm. direktør for Grakom samt forfatter af bogen ”God organisationsledelse” fra 2020. Thomas Torp er tidligere public affairs direktør i PFA Pension, hvor han havde ansvaret for ekstern kommunikation, politisk interessevaretagelse samt CSR. Før Thomas Torp kom til PFA har han bl.a. været vicedirektør i Dansk Ejendomsmæglerforening, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark samt politisk rådgiver og chef for den konservative pressetjeneste.

Program

Undervisningsforløbet består af tre moduler. Her vil der veksles mellem oplæg, små træningsøvelser, dialog i plenum og individuelle opgaver, så deltagerne undervejs arbejder med de redskaber og metoder, der præsenteres. På forløbet vil du hver gang møde en til to gennemgående undervisere samt en “gæste-specialist” med bestyrelseserfaring, som kan uddybe det enkelte moduls indhold og lægge op til debat med deltagerne. Underviserne har arbejdet i politiske partier, i organisationer, på Christiansborg og i centraladministrationen. Der udleveres kursusbevis til kursister, der har deltaget i alle tre moduler. Deltagerprisen inkluderer undervisning, materialer og forplejning.

Kursusledere og undervisere

Jens Klarskov
Kursusansvarlig, Senior Advisor, Rud Pedersen Public Affairs

Kursusansvarlig, Senior Advisor, Rud Pedersen Public Affairs Jens har mere end 30 års erfaring med international, national og regional erhvervspolitik - samt betjening af organisationsbestyrelser. Inden Jens blev ansat som seniorrådgiver hos Rud Pedersen, var han i perioden 2008 til 2018 administrerende direktør for Dansk Erhverv. Før det var Jens direktør for Dansk Byggeri og Danske Anlægsgartnermestre. Jens sidder pt. i tre virksomhedsbestyrelser, heraf to som formand (bla. Specialisterne ApS). Jens har tidligere været medlem af bestyrelsen for PensionDanmark, Team Danmarks og været medlem af Det økonomiske Råd. Derudover er Jens en trænet oplægsholder, moderator og underviser inden for bestyrelsesarbejde og politisk interessevaretagelse.

Gitte Bengtsson

PA director, Rud Pedersen Public Affairs

Gitte har mere end 30 års erfaring som leder og direktør i organisationsverdenen. Gitte har haft ansvar for politiske områder som uddannelsespolitik og vilkår for mindre virksomheder. Endvidere har hun været HR-udviklingschef og chef for DI’s regionalforeninger.

Gitte har undervist og været kursusleder blandt andet på kurser i regionalpolitisk interessevaretagelse og har derudover stor erfaring i bestyrelsesbetjening fra Dansk Byggeri, Dansk Industri og Danske Regioner.

Gitte har gennem årene siddet i en række bestyrelser, primært indenfor undervisningssektoren, og er pt. bestyrelsesmedlem i to private virksomheder.

Gæster

Anne Lawaetz Arhnung – modul 1

Anne Lawaetz Arhnung er bestyrelsesmedlem i en række fonde, organisationer og virksomheder, herunder CIP-Fonden, Nyskovfonden, Rønhave I/S, Det Classenske Fideicommis, GEUS og Danmarks Statistik. Anne var en årrække frem til efteråret 2021 administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer og inden da blandt andet direktør for landbrugets innovationscenter, SEGES, og ansvarlig for Landbrug & Fødevarers bestyrelsesbetjening. Anne har således mange års erfaring med bestyrelsesbetjening, organisationsudvikling og med arbejdet i spændingsfeltet mellem politik, interesseorganisationer og virksomheder.

 

Karsten Lauritzen – modul 2

Karsten Lauritzen har 15 års erfaring som folketingsmedlem for Venstre, blandt andet som skatteminister og som gruppeformand for Venstre. Herigennem har Karsten Lauritzen fået solide erfaringer med de politiske processer, partipolitiske dilemmaer og hvilke lobbyindsatser, der virker. Karsten Lauritzen bruger i dag sine politiske erfaringer som interessevaretager og branchedirektør for DI Transport og Infrastruktur.

 

 

Jacob Stengaard Madsen – modul 3

Jacob Stengaard Madsen er direktør for Dansk Psykolog Forening, hvor han i samarbejde med sekretariatet, bestyrelsen og foreningens medlemmer sætter retning og strategi for foreningens arbejde. Jacob Stengaard Madsen har desuden bred erfaring fra den offentlige sundhedssektor og har blandt andet været regionsdirektør for Region Midtjylland, psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark, og social-og sundhedsdirektør i Favrskov Kommune.

1. Modul Forstå bestyrelsens rolle og vær et værdifuldt bestyrelsesmedlem 7. marts 2023 kl. 10.00 - 16.30

Målet med første modul er at gøre dig skarp på, hvordan du bedst kan gøre din indflydelse gældende, og hvordan du bedst spiller din viden og dine kompetencer ind. Det gøres blandt andet ved at drøfte styrker og svagheder ved forskellige organisationsformer.

Som en del af dette modul får du en kort introduktion til den danske organisationsverdens baggrund, funktioner og legitimitet – med udgangspunkt i deltagernes interessefelter.

Herefter fokuseres på de mere formelle dele af bestyrelsesarbejdet, herunder emner som

·       Opgavefordeling mellem organer som repræsentantskab, generalforsamling, bestyrelse, forretningsudvalg, formandskab og direktion

·       Forholdet til evt. hoved- og underorganisationer

·       Nedsættelse og brug af udvalg

·       Roller og opgaver for bestyrelsesmedlemmer indsat af organisationen i eksterne udvalg og bestyrelser

·       Hvem deltager på bestyrelsesmøderne, herunder gæster udefra

·       Bestyrelsens ”egen tid”

·       Bestyrelsesevaluering: hvem, hvor ofte, opfølgning

·       Succession i bestyrelse og direktion

Målet er også at få drøftet, hvordan bestyrelsen og direktion bedst muligt får hinanden til at fremme organisationens interesser, hvordan bestyrelsesmedlemmerne engageres, og hvordan samarbejdet og arbejdsdelingen mellem formandskab og direktion foregår, samt hvilken rolle formanden og bestyrelsesmedlemmerne spiller i interessevaretagelsen og overvejelserne bag dette.

2. Modul Nå foreningens mål gennem politisk interessevaretagelse, prioritering og kommunikation 8. marts 2023 kl. 10.00 - 16.30

Dette modul fokuserer på en af organisationens vigtigste opgaver: at sikre medlemmernes politiske indflydelse internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. Oftest er det formand og/eller direktion, der tegner organisationen, men bestyrelsen bør være involveret i de overvejelser, der danner fundamentet for organisationens politiske aktiviteter.

Modulet berører også afvejningen af forskellige medlemmers interesser - samt hvordan man træffer de svære strategiske valg.

I modulet vil vi beskæftige os med emner som

·       Fastlæggelse af organisationens vigtigste politiske interesser

·       Lobbyistens klassiske værktøjer/strategier

·       Tal taler tydeligt: brug af analyser, data og interessentanalyser

·       Sådan får du Christiansborg i tale: troværdighed, løsninger og relationer

·       Brug af samarbejdspartnere og alliancer

·       Bestyrelsens rolle: inspiration, kritik, udvikling af organisationens politik, levering af cases

·       Brug af såvel understøttende kommunikation som ikke-kommunikation

3. Modul Strategiudvikling og strategiopfølgning i organisationer 23. marts 2023 kl. 10.00 - 16.30

Det vigtigste – og måske sværeste – for en bestyrelse er at sætte nye mål, udarbejde nye strategier, følge op og evaluere disse. Det er meget lettere at vurdere drift, økonomi og konkrete sager på bestyrelsesmøderne.

I dette modul tages udgangspunkt i konkrete strategier og der fokuseres på emner som valg af temaer/mærkesager, prioritering mellem organisationens forskellige opgaver som medlemsservice, netværk og interessevaretagelse samt afvejning af forskellige medlemsinteresser. Desuden ses på hvordan bestyrelsen kan måle resultater/bundlinjen.

Tilmelding

Pris pr. person.
19.995 kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

7. marts 2023
31. januar 2024