Uddannelse & Kurser

Forhandlingsteknik – bliv en bedre forhandler

Lær at anvende forhandlingsteknikkens mangefacetterede værktøjskasser – og se dig selv i øjnene i forhold egne styrker og svagheder i forhandlingssituationer.

Uanset hvilke omgivelser vi som mennesker færdes i, indgår vi altid – bevidst eller ubevidst - i forhandlinger med vores omgivelser.

På arbejdsmarkedet indgår vi rutinemæssigt i mere eller mindre sofistikerede forhandlingsspil og samarbejdsrelationer. Nogle jobfunktioner indeholder specifikke og formaliserede forhandlings- og konfliktsituationer, mens det i andre erhverv er mere subtilt, hvad der foregår af forhandlingsspil på arbejdspladsen.

Uanset den konkrete kontekst, indgår interessekonflikter og forhandlinger som en fast bestanddel af det moderne menneskes eksistensvilkår. Derfor kan vi lige så godt lære at bruge de redskaber, som forhandlingsteknikkens univers tilbyder os.

Om uddannelsen


Lokation Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Opstartsdatoer
Forår 4. maj 2023
Ledige pladser

Hvorfor Altingets uddannelse i forhandlingsteknik?

På kursusmarkedet findes en bred variation af tilbud, som ofte er kendetegnet af én forhandlingsteknik. De tilbud kan være udmærkede for den enkelte, hvis den anbefalede metode passer på lige præcis din kontekst, hvilket desværre langtfra er sikkert.

 • I modsætning hertil tilbyder Altingets uddannelse i forhandlingsteknik:
  Et solidt teoretisk funderet ståsted, hvor de dominerende forhandlingsteoretiske skoler kortlægges, og hvor styrker og svagheder indenfor de enkelte forhandlingsstrategier uddybes. 
 • Med et formål om at få kursusdeltagerne til at reflektere over, hvilke forhandlingsteoretiske strategier, som passer bedst på egne styrker og svagheder.

Dit udbytte:

 • En praktisk som teoretisk indføring i forhandlingens univers – samt et overblik over og en bredere forståelse for de mange forskellige strategier, der kan anvendes i en given forhandlingssituation.
 • Effektive forhandlingsredskaber, som du kan bruge direkte i egne forhandlingssituationer.
 • En større indsigt i og forståelse for egne personlige styrker og svagheder i forhandlingssituationer.
 • Større motivation og selvsikkerhed i forhandlingssituationen.

Kursusleder

Jacob Vase Stifter og direktør for konsulentvirksomheden Vase Consulting.

Jacob er tidligere embedsmand, og har arbejdet med forhandlinger på såvel EU som statsligt og kommunalt niveau. Han er tidligere kontor- og afdelingschef fra hhv. KL og Danmarks Forvaltningshøjskole, og har endvidere som embedsmand i centraladministrationen over en årrække siddet med ved centrale EU-forhandlinger. Jacob har 27 års erfaring som ekstern lektor på hhv. Institut for Statskundskab, KU samt CBS, hvor han p.t. er fast underviser og vejleder på diverse masteruddannelser. Han har de sidste 18 år som ledelseskonsulent arbejdet i en lang række såvel offentlige som private organisationer, hvor konflikt- og forhandlingsteori har udgjort et centralt samarbejds- og rådgivningstema.

Program

Kurset henvender sig til dig, som gerne vil vide mere og blive bedre til forhandlinger generelt. Uanset om du er relativt ny i forhandlingssituationen, eller om du er en mere garvet forhandler, sikrer kursets solide teoretiske ballast, at du vil tage noget med derfra. 

1. Modul Introduktion til forhandlingens univers 4. maj 2023 kl. 09.30 - 16.00

Modulet indledes med en samlet såvel teoretisk som praktisk overflyvning af forhandlingens univers: Hvilke forskellige perspektiver og syn på såvel mennesket som konflikter og kommunikation gemmer sig bag vore umiddelbare forestillinger af, hvad en forhandling er? Herefter introduceres en mini-personlighedstest med det formål på kurset at indlede en dialog med deltagerne om egne hhv. styrker og svagheder i relation til forhandlingsteknikkens mangfoldige redskaber.

Centrale tematikker på dagen:

 • Introduktion til og indføring i forhandlingsteknikkens univers
  Sammenhængen mellem organisationsteori, konflikthåndtering og forhandlingsteknik
 • Indledende test af egen selvopfattelse ifht. personlig arbejdsstil og forhold til andre
 • Perspektivisme som begreb i relation til forhandlingsteknikkens forskellige skoler
2. Modul Forhandlingsprocessen: Den dominerende procestænkning 16. maj 2023 kl. 09.30 - 16.00

Indledningsvist kastes deltagerne ud i en række øvelser med det formål at vise, hvor komplekse og uoverskuelige tilsyneladende simple og logiske forhandlingssituationer kan vise sig at være.

Herefter går modulet går i dybden med samtlige procesuelle trin i forhandlingsprocessen. Du rustes til at se på, hvad der befinder sig såvel over som under bordet. Modulet er således en indføring i den klassiske og dominerende måde at forstå forhandlinger som en interessebaseret og rationel proces.

Centrale tematikker på dagen:

 • De tre dominerende diskurser indenfor forhandling: Forberedelse, forberedelse…..og forberedelse!
 • Processen: Før, under og efter – og det midt imellem
 • Det dominerende, rationelle perspektiv: Interessebaserede forhandlinger og interessentanalyser
 • Helt konkret at opleve, hvor frustrerende interessekonflikter og forhandlinger kan være i praksis
3. Modul Psykologiske perspektiver & forskelle mellem teori og praksis 24. maj 2023 kl. 09.30 - 16.00

Det afsluttende kursusmodul fokuserer på dels de psykologiske og ubevidste mekanismer i forhandlings-processen, dels at skabe en individuel udviklingsplan for den enkelte kursist. Modulet indledes med et fokus på de psykologiske, relationelle og ’ikke-rationelle’ faktorer, som ofte er af afgørende betydning for et godt forhandlingsresultat; Hvilken betydning har fx unødigt kancellisprog, graden af imødekommenhed samt kropssprog for et succesfuldt forhandlingsresultat?

Kursusforløbet afsluttes med et fokus på den enkelte kursists individuelle udviklingsbehov og potentialer. Ambitionen er at opstille en udviklingsplan med konkrete mål og aktiviteter for den enkelte deltager.

Centrale tematikker på dagen:

 • Det psykologisk-symbolske perspektiv på forhandlinger
 • De politiske og konfliktorienterede forhandlingsstile – og deres begrænsninger
 • Personligt udviklingsfokus for den enkelte kursist

Tilmelding

Pris pr. person.
14.995 kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

4. maj 2023