Uddannelse & Kurser

Public Affairs i kommunerne

Deltag i Altingets kursus om kommunernes beslutningsprocesser og bliv klædt på til politisk interessevaretagelse.

På Altingets kursus undervises du i de grundlæggende og vigtigste redskaber til at drive politisk interessevaretagelse og få din sag frem i det kommunalpolitiske eller regionalpolitiske landskab. Kurset opdaterer dig på processen bag beslutninger, der træffes i kommunerne og regioner.

 

Om uddannelsen


LokationNy Kongensgade 10, 1472 København K

Opstartsdatoer
Forår 202430. april 2024
Ledige pladser

Uddannelsen faste undervisere, Per Røner og Lars L. Nielsen, har med deres erfaring fra begge sider af det politiske bord værktøjerne til at drive politisk interessevaretagelse og få en sag frem i det kommunalpolitiske landskab.

Indsigten i processerne og ikke mindst de nøglepersoner, der indgår i og driver processen, er afgørende for, at du lykkes med at skabe indflydelse på vegne af de interesser, du varetager. På forløbet får du indblik i de arenaer, du agerer i, og du får styr på, hvornår og hvordan du skal fokusere på politikere, embedsmænd eller at igangsætte en mediemæssig indsats for din sag.

Vi lægger særlig vægt på, hvordan det borgernære kommunalpolitiske landskab adskiller sig fra det nationale perspektiv. Du lærer, hvordan du i kommunal interessevaretagelse med fordel kan anvende det stærke borgernære perspektiv og de kommunale embedsmænds større handlemuligheder.

Dit udbytte:

  • Dyb indsigt i beslutningsprocesserne i kommunerne og regionerne.
  • Konkrete værktøjer til at drive en effektiv public affairs-indsats i kommunerne og regioner.
  • Sparring fra A-Z på din egen case, med nogle af de bedste indenfor politisk interessevaretagelse.
  • Et stærkt og professionelt netværk af andre, der også arbejder med politisk interessevaretagelse i kommuner.

Kursusleder

Lars L. NielsenEjerleder og rådgiver, NielsenNetwork, medlem af Alrow Medias bestyrelse, fhv. public affairs- og kommunikationdirektør, Finans Danmark (2006-12), fhv. medlem af bestyrelsen for DR og TV 2 Kosmopol (Lorry)

Lars L. Nielsen stiftede NielsenNetwork i 2017, og han har mere end 20 års erfaring fra tidligere jobs: Public affairs-direktør i Primetime Kommunikation; kommunikations-direktør i Finansrådet, pressechef og rådgiver for teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam, Københavns Kommune; pressechef og partisekretær, Det Radikale Venstre; og generalsekretær for Europabevægelsen. Lars L. Nielsen sidder i følgende bestyrelser: DR, Københavns Madhus, Teater Grob, Det Nationale Ungdomssymfoniorkester og ATV’s Science & Engineering-komité.

Per RønerFhv. kommunaldirektør, Stevns og formand, Stevns Klint Besøgscenter

Per Røner er tidligere kommunaldirektør i Stevns Kommune og bl.a. mangeårigt medlem Kommunaldirektørforeningens Hovedbestyrelse. Han har derover deltaget aktivt som formand og medlem af mange tværkommunale samarbejder i Region Sjælland m.fl.

Program

På kurset bliver du præsenteret for en model for politisk interessevaretagelse, og på hver kursusdag gennemgås dele af modellen. 

Det teoretiske perspektiv suppleres med en række praksisnære og højaktuelle cases.

På hver enkel kursusdag afsættes der tid til, at vi både i plenum og i mindre grupper kan tage fat i kursusdeltagerne egne cases.

1. ModulForberedelse & afklaring af kommunale beslutningsprocesser 30. april 2024 kl. 10.00 - 16.00

På første modul arbejder vi med de første to trin i public affairs modellen som forløbet er struktureret omkring. Du bliver helt skarp på vigtigheden af timing, netværk, notatudarbejdelse, og hvordan du sikrer, at din dokumentation kan anvendes effektivt.

På første modul får du også en grundig gennemgang i beslutningsprocesserne i kommunerne. Vi skal bl.a. se på, hvornår og hvordan du skal fokusere på politikker, embedsmænd eller måske gøre en mediemæssig indsats.

2. ModulStrategi & kommunale rollefordelinger 7. maj 2024 kl. 10.00 - 16.00

På andet modul arbejder vi med strategi og handleplan. Vi tager udgangspunkt i en fælles case, der præsenteres på dagen. Du får redskaberne til at udarbejde en effektiv strategi og til at etablere koalitioner med samarbejdspartnere og nøglepersoner. Du lærer, hvordan du bygger et sikkert system, som du kan bruge, når du skal eksekvere din strategi. På modul 2 får du også en grundig indføring i rollefordelingen mellem KL og kommunerne. Rollefordelingen kan have afgørende betydning for, hvordan du skal udarbejde din strategi og handleplan.

3. ModulEvaluering, opfølgning & netværk 14. maj 2024 kl. 10.00 - 16.00

På modul tre bliver du helt skarp på et afgørende med ofte overset punkt i public affairs modellen nemlig opfølgning på et afsluttet forløb. Det er afgørende, at du evaluerer, afslutter og dokumentere, så du sikrer dig, at du kan vende tilbage. Du får en indføring til, hvordan du på systematisk vis etablerer et netværk og styrker din næste indsats. Vi får desuden besøg af en gæsteunderviser der fortæller om dos’ and don’ts når du laver politisk interessevaretagelse i kommunalt eller regionalt regi.

Tilmelding

Pris pr. person.
19.995kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00