Uddannelse & Kurser
Altinget og Mandag Morgen

Public Affairs i kommunerne

Deltag i Altingets kursus om kommunernes beslutningsprocesser og bliv klædt på til politisk interessevaretagelse.

På Altingets kursus undervises du i de grundlæggende og vigtigste redskaber til at drive politisk interessevaretagelse og få din sag frem i det kommunalpolitiske eller regionalpolitiske landskab. Kurset opdaterer dig på processen bag beslutninger, der træffes i kommunerne og regioner.

 

Om uddannelsen


Lokation Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Opstartsdatoer
Efterår 2023 23. november 2023
Ledige pladser

Uddannelsen faste undervisere er Per Røner og Lars L. Nielsen. Per og Lars har med deres erfaring fra begge sider af det politiske bord værktøjerne til at drive politisk interessevaretagelse og få din sag frem i det kommunalpolitiske landskab.

Indsigten i processerne og ikke mindst de nøglepersoner, der indgår i og driver processen, er afgørende for, at du lykkes med at skabe indflydelse på vejene af de interesser, du varetager. På forløbet får du indblik i de arenaer, du agerer i, og du får styr på, hvornår og hvordan du skal fokusere på politikere, embedsmænd eller at igangsætte en mediemæssig indsats for din sag.

Vi lægger særlig vægt på, hvordan det borgernære kommunalpolitiske landskab adskiller sig fra det nationale perspektiv. Du lærer, hvordan du i kommunal interessevaretagelse med fordel kan anvende det stærke borgernære perspektiv og de kommunale embedsmænds større handlemuligheder.

Ved uddannelsen afslutning har du værktøjerne til at udarbejde en konkret strategi og eksekvering af din politiske sag i en kommunalpolitisk kontekst.


Dit udbytte:

  • Dyb indsigt i beslutningsprocesserne i kommunerne og regionerne

  • Konkrete værktøjer til at drive en effektiv public affairs-indsats i kommunerne og regioner

  • Sparring fra A-Z på din egen case, med nogle af de bedste indenfor politisk interessevaretagelse

  • Et stærkt og professionelt netværk af andre, der også arbejder med politisk interessevaretagelse i kommuner
Modeller

Kursusleder

Lars L. Nielsen Ejerleder og rådgiver, NielsenNetwork, fhv. public affairs og kommunikationdirektør i Finans Danmark (2006-12)

Lars L. Nielsen stiftede NielsenNetwork i 2017, og han har mere end 20 års erfaring fra tidligere jobs: Public affairs-direktør i Primetime Kommunikation; kommunikations-direktør i Finansrådet, pressechef og rådgiver for teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam, Københavns Kommune; pressechef og partisekretær, Det Radikale Venstre; og generalsekretær for Europabevægelsen. Lars L. Nielsen sidder i følgende bestyrelser: DR, Københavns Madhus, Teater Grob, Det Nationale Ungdomssymfoniorkester og ATV’s Science & Engineering-komité.

Per Røner Fhv. kommunaldirektør, Stevns

Per Røner er tidligere kommunaldirektør i Stevns Kommune og bl.a. mangeårigt medlem Kommunaldirektørforeningens Hovedbestyrelse. Han har derover deltaget aktivt som formand og medlem af mange tværkommunale samarbejder i Region Sjælland m.fl.

Program

Undervisningsforløbet er struktureret omkring public affairs modellen, der tager os igennem alle faser af politisk interessevaretagelse. Det teoretiske perspektiv suppleres med en række praksisnære og højaktuelle cases. På hver enkel kursusdag afsættes der tid til, at vi både i plenum og i mindre grupper kan tage fat i kursusdeltagerne egne cases.

1. Modul Forberedelse & afklaring af kommunale beslutningsprocesser 23. november 2023 kl. 10.00 - 16.00

På første modul arbejder vi med de første to trin i public affairs modellen som forløbet er struktureret omkring. Du bliver helt skarp på vigtigheden af timing, netværk, notatudarbejdelse, og hvordan du sikrer, at din dokumentation kan anvendes effektivt.

På første modul får du også en grundig gennemgang i beslutningsprocesserne i kommunerne. Vi skal bl.a. se på, hvornår og hvordan du skal fokusere på politikker, embedsmænd eller måske gøre en mediemæssig indsats.

2. Modul Strategi & kommunale rollefordelinger 29. november 2023 kl. 10.00 - 16.00

På andet modul arbejder vi med strategi og handleplan. Vi tager udgangspunkt i en fælles case, der præsenteres på dagen. Du får redskaberne til at udarbejde en effektiv strategi og til at etablere koalitioner med samarbejdspartnere og nøglepersoner. Du lærer, hvordan du bygger et sikkert system, som du kan bruge, når du skal eksekvere din strategi. På modul 2 får du også en grundig indføring i rollefordelingen mellem KL og kommunerne. Rollefordelingen kan have afgørende betydning for, hvordan du skal udarbejde din strategi og handleplan.

3. Modul Evaluering, opfølgning & netværk 7. december 2023 kl. 10.00 - 16.00

På modul tre bliver du helt skarp på et afgørende med ofte overset punkt i public affairs modellen nemlig opfølgning på et afsluttet forløb. Det er afgørende, at du evaluerer, afslutter og dokumentere, så du sikrer dig, at du kan vende tilbage. Du får en indføring til, hvordan du på systematisk vis etablerer et netværk og styrker din næste indsats. Vi får desuden besøg af en gæsteunderviser der fortæller om dos’ and don’ts når du laver politisk interessevaretagelse i kommunalt eller regionalt regi.

Tilmelding

Pris pr. person.
14.995 kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

30. november 2022
23. november 2023