Arbejdsvilkår


Statens Administration kæmper med højt sygefravær

Statens Administration kæmper med højt sygefravær

SYGEDAGE: I Statens Administration var der i 2018 dobbelt så mange sygedage som i gennemsnittet for staten. Det er for højt, og der er fuld ledelsesfokus på det, siger direktør Trolle Klitgård Andersen.

Kræver adgang til Altinget | Udflytning"
Enhedslisten: Udflytning er sket uden ordentlig omtanke

Enhedslisten: Udflytning er sket uden ordentlig omtanke

DEBAT: Grundlæggende er det en god ide, at statslige arbejdspladser er fordelt i hele landet, men regeringens udflytningsplan bærer præg af at være udarbejdet hurtigt, og der er mere tale om lappeløsninger end en helhedsindsats, skriver Henning Hyllested.