Konservative: Flyt uddannelser og arbejdspladser ud, hvor erhvervene er

DEBAT: Udflytning af både uddannelser og statslige arbejdspladser kan med fordel ske, hvor det giver mening. For eksempel kunne man overveje at flytte Fiskeristyrelsen til Thyborøn, skriver Orla Østerby. 

Af Orla Østerby
Landdistrikts- og ø-ordfører, Det Konservative Folkeparti

Der er masser af driftige unge mennesker i landområderne, som hellere end gerne vil smøge ærmerne op og gøre en indsats på arbejdsmarkedet. Alligevel mangler mange virksomheder i landområderne som for eksempel i Vestjylland kvalificeret arbejdskraft.

Problemet er, at mange af de unge i landområderne flytter ind til de store byer for at tage en uddannelse, og så vender de aldrig tilbage igen.

Derfor mener jeg, at vi skal undersøge mulighederne for at flytte flere uddannelsespladser ud i landområderne, så de unge ikke er tvunget til at flytte ind til de store byer for at uddanne sig.

Virksomhedernes efterspørgsel
Det er ikke kun politikere i landområderne, der efterspørger flere uddannelsespladser uden for de store byer.

For nylig foreslog Vækstudvalget, som består af en række branche- og arbejdsgiverforeninger, at der oprettes flere uddannelsespladser i landområderne for at sikre, at de lokale virksomheder får adgang til den arbejdskraft, som de har behov for.

Det er altså virksomhederne selv, der efterspørger flere uddannelsespladser i landområderne.

Det skal selvfølgelig give mening i det konkrete tilfælde at oprette flere eller flytte uddannelsespladser til et område.

Det kunne for eksempel være korte og mellemlange uddannelser inden for industri, landbrug og fiskeri, som jeg mener, at man skal overveje at flytte til Vestjylland, hvor vi har mange produktionsvirksomheder som for eksempel Vestas, der har produktion i Vestjylland.

Flytning, der giver mening
Vi er i øjeblikket i gang med at høste erfaringer fra de første to runder af udflytning af statslige arbejdspladser.

Jeg er åben over for at flytte flere statslige arbejdspladser til landområderne, hvis det er fornuftigt i det konkrete tilfælde.

Jeg synes, at man for eksempel skal overveje at flytte Fiskeristyrelsen til Thyborøn, hvor der er en stor hjemmehørende flåde af fiskekuttere, og hvor Fiskeriskolen også har til huse.

I dag ligger Fiskeristyrelsen i København, og jeg mener, at det er åbenlyst, at det vil være lettere for fiskerne i Thyborøn og langs vestkysten at opsøge råd og vejledning til at ordne papirarbejdet, hvis Fiskeristyrelsen har kontor lige rundt om hjørnet.

Understøt udvikling i lokalsamfundene
Det er en politisk opgave at sørge for, at der er velfungerede lokalsamfund i landområderne om 10, 20 og 30 år. Derfor mener jeg, at vi skal sørge for, at der er gode muligheder for at leve og drive virksomhed i landområderne.

Det betyder, at de unge derfor efter min mening skal have mulighed for at blive boende i lokalområderne, imens de uddanner sig.

Jeg mener, at vi skal undersøge, om det giver mening at flytte flere statslige arbejdspladser ud i landområderne, for jeg mener ikke, at der er nogen grund til, at styrelser som Fiskeristyrelsen og Landbrugsstyrelsen er placeret i København.

Det er efter min mening langt bedre, at de er placeret tæt på de erhverv, som de servicerer.

Forrige artikel Erhvervsakademier: Uddannelser skal ikke spredes tankeløst ud Erhvervsakademier: Uddannelser skal ikke spredes tankeløst ud Næste artikel Borgmester: Styrket tilknytning for tilflyttere sker kun ved fælles indsats Borgmester: Styrket tilknytning for tilflyttere sker kun ved fælles indsats
  • Anmeld

    ghdsports · Jobs are highly needed

    Provide jobs to illiterates somehow

    There are a lot of illiterates who would love to get educated and join a job to live their lives but there is a scarcity for jobs. I love sharing the space with them in my office. I run a small office named ghd sports where all users can easily access sports and games live on their android devices. Download ghd sports app from https://ghdsportsapk.ooo/

Statens Administration kæmper med højt sygefravær

Statens Administration kæmper med højt sygefravær

SYGEDAGE: I Statens Administration var der i 2018 dobbelt så mange sygedage som i gennemsnittet for staten. Det er for højt, og der er fuld ledelsesfokus på det, siger direktør Trolle Klitgård Andersen.