EL: Er der ikke flyttet nogen sagsbehandlere med Natur- og Miljøklagenævnet til Viborg?