Generelle formål, herunder kulturelle og sociale formål

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1942 af tobaksfabrikant Ludvig Augustinus. Fonden virker for almenvelgørende, humane, kunstneriske, videnskabelige og lignende formål.

Se mere på Legatbogen

Beløb
323.000.000 DKK årligt

Støtter
 • Sociale formål, herunder:
 • Sociale indsatser i Danmark og internationale humanitære formål
 • Kulturelle formål, herunder:
 • Museer, arkæologi, kunstudstillinger, koncerter, musikudgivelser, instrumentudlån, litteratur, scenekunst og bygningsbevarelse
 • Sygdomsforskning - brug skema specifikt til sygdomsforskning

Støtter ikke
 • Etablering og vedligehold af legepladser, forsamlings- og kulturhuse, sportsklubber, foreningslokaler etc.
 • Studierejser for grupper
 • Studier i Danmark
 • Deltagelse i konferencer
 • Personlige legater til forbedring af egne vilkår
 • Opførsel eller restaurering af ejendom uden offentlig adgang
 • Forkyndelse eller mission