Forbedring af børn og unges sociale forhold under 25 år

Fonden har til formål at forbedre sociale forhold i Danmark for børn og unge under 25 år.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
975.000 DKK

Støtter
 • Initiativer der har til formål at forbedre sociale forhold i Danmark for børn og unge under 25 år, eksempelvis ved at yde støtte til sociale projekter, indkøb af remedier/effekter mm.
 • Initiativer, der giver socialt udsatte børn og unge mulighed for at øge deres ressourcer og bryde negative mønstre
 • Forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn og unge
 • Forskning i børns sociale vilkår for at synliggøre og øge debatten på området
 • Forebyggelse og bekæmpelse af følgevirkningerne af vold udøvet i samlivsforhold
 • Voldsramte kvinder eller mænd eller ved uddeling af legater
 • Personer, organisationer og foreninger, der direkte eller indirekte er beskæftiget med forebyggelse og bekæmpelse af følgevirkningerne af vold udøvet af mænd eller kvinder i samlivsforhold

Støtter ikke
 • Med forebyggelse med de væsentligste sygdomsrelaterede dårlige forhold for børn og unge
 • Med julehjælp
 • Hvor andre fonde bidrager med støtte
 • Projekter, hvor andre fonde bidrager med støtte