Studieophold på University of Washington Seattle og øvrige uddannelsesinst. i USA

Fondens formål er efter bestyrelsens frie skøn at yde økonomisk støtte til fremme af dansk/amerikanske forbindelser og til forskning i smertestillende midler og metoder af enhver art samt til vedligeholdelse af kirken i Øster Lindet. Fondens formål er almennyttigt. Bestyrelsen har for tiden prioriteret danske studieansøgninger til University of Washington Seattle højest med et beløb på 3.000 USD, og sekundært inden for rådighedsbeløbet danske ansøgninger til andre amerikanske Uddannelsesinstitutioner (herunder særligt University of Wisconsin, Madison) på videregående niveau, eller til erhvervsuddannelser med samme legatbeløb.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
292.000 DKK

Støtter
  • Med prioritering af danske studieansøgninger til University of Washington Seattle, højest med et beløb på USD 3.000
  • Sekundært danske ansøgninger til andre amerikanske Uddannelsesinstitutioner (herunder særligt University of Wisconsin, Madison) på videregående niveau eller til erhvervsuddannelser med samme legatbeløb

Støtter ikke