Projekter, der kan bidrage til videreudvikling af dansk erhvervsliv

Industriens Fond er en engageret filantropisk fond og arbejder for, at hver enkelt støttekrone, der udbetales til projekter, har potentiale til at sikre anvendelsesorienteret viden og aktivitet med positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne. Industriens Fond tager i sit arbejde med projekterne afsæt i Fondens mission og strategi. Centralt i strategien står de forhold, som direkte eller indirekte styrker virksomheders udgangspunkt for at skabe arbejdspladser og værditilvækst i Danmark. Industriens Fond støtter og udvikler initiativer og projekter inden for fire overordnede områder: viden, kompetencer, iværksætteri & innovation samt globalisering & åbenhed.

Se mere på Legatbogen

Beløb
100.000.000 DKK årligt

Støtter
 • Projekter, der har potentialet til at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne inden for såvel traditionelle som nye områder og teknologier
 • Økonomisk bæredygtige projekter, som fremadrettet – efter endt støtte – vil kunne fortsætte uden økonomiske tilskud
 • Projekter med fokus på at internationalisere – det vil sige at øge virksomhedernes mulighed for at deltage i den internationale økonomi
 • Projekter med fokus på at skabe og bringe viden i anvendelse – det vil sige at sikre virksomhedernes kendskab til og konkrete anvendelse af ny viden
 • Projekter med fokus på at introducere nye teknologier – det vil sige at styrke virksomhederne i hurtigere og med større sikkerhed at kunne implementere nye teknologier
 • Projekter med fokus på at innovere – det vil sige at understøtte virksomhedernes kapacitet til at forny sig
 • Projekter med fokus på at sikre relevante kompetencer – det vil sige at sikre virksomhederne adgang til et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft

Støtter ikke
 • Aktiviteter, der udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål i forhold til enkeltvirksomheder
 • Projekter, hvor faglitteratur, lærebøger eller undervisningsmateriale er et bærende element
 • Webprojekter og projekter, hvor webportaler er det bærende element
 • Enkeltpersoner
 • Anskaffelse af forskningsudstyr eller andet materiel, medmindre det indgår som en del af et samlet bevilget projekt
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Opgaver/projekter, der tidligere har været støttet, men hvor finansieringen heraf er bortfaldet
 • Studierejser
 • Kulturelle formål