Tekstilbranchen, dens ansatte samt almennyttige formål

Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene Fonds formål er følgende: - at fremme tekstilbranchens almene interesser, - at yde støtte til nuværende, tidligere og værdigt trængende ansatte indenfor tekstilbranchen, - at yde støtte til uddannelse og videreuddannelse, herunder ved studierejser og studieophold, for yngre tekstilhandlermedhjælpere, Ud over de nævnte formål kan der i særlige tilfælde ydes støtte til andre velgørende og almennyttige formål efter bestyrelsens skøn, herunder hædersgaver som påskønnelse for særlig indsats for eller til støtte for tekstilbranchen.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
800.000 DKK

Støtter
  • Fremme af tekstilbranchens almene interesser
  • Nuværende, tidligere og værdigt trængende ansatte inden for tekstilbranchen
  • Uddannelse og videreuddannelse, herunder ved studierejser og studieophold, for yngre tekstilhandlermedhjælpere
  • I særlige tilfælde andre velgørende og almennyttige formål efter bestyrelsens skøn, herunder hædersgaver som påskønnelse for særlig indsats inden for eller til støtte for tekstilbranchen

Støtter ikke