Forsknings- og udviklingsprojekter inden for COWI's virkeområder

COWIfonden har til formål at støtte og udbygge COWI-koncernen samt støtte relevante formål, primært inden for COWI-koncernens virkeområder og især inden for videreuddannelse og forskning.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
16.000.000 DKK

Støtter
 • Forsknings- og udviklingsprojekter på universiteter eller forskningsinstitutioner med langsigtet perspektiv og effekt inden for COWI's virkeområder, dvs. rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi
 • Universiteter, forskningsinstitutioner, veletablerede organisationer eller enkeltpersoner
 • Fortrinsvis ansøgere fra lande, hvor COWI-koncernen er etableret
 • Erhvervs-ph.d.-studier for ansatte i en COWI-koncernvirksomhed inden for strategiske forskningsområder
 • Normalt aktiviteter, der er forankret i et solidt fagligt miljø
 • Projekter eller aktiviteter, som ligger inden for COWI's værdisæt
 • Projekter med høj faglighed, langsigtet værdi og samfundsmæssig ansvarlighed
 • Projekter, hvor resultater af støttede projekter SKAL være offentligt tilgængelige
 • Med større tematiske donationer til flerårige projekter eller programmer, gerne med flere parter, som dels bidrager finansielt, dels deltager aktivt i projekterne
 • Med mindre uddelinger til specifikke formål med langsigtet perspektiv
 • F.eks nye forskningsområder, udstyr til forskning, professorater (korte perioder), afholdelse af konferencer og erhvervs-ph.d.-studier for ansatte i en COWI-koncernvirksomhed inden for strategiske forskningsområder
 • Lønudgifter med et overhead på 175 DKK/time
 • Som udgangspunkt med 20 % i overhead
 • Lønomkostninger til erhvervs-ph.d.-studier med DKK 450.000 fordelt med DKK 150.000 /år over tre år. Derudover kan der søges om støtte til gennemførelse af forsøg. Der kan kun søges om støtte til erhervs-ph.d.-studier én gang

Støtter ikke
 • Aktiviteter i forbindelse med opnåelse af kandidatstudium (f.eks. cand. polyt., cand. scient., cand. oecon. og cand. polit.) herunder studieophold og lign.
 • MBA og MBA-lignende studier, herunder LLM studier
 • Løn og lønrelaterede udgifter i forbindelse med ph.d.-studier og lign. Dog er COWI erhvervs-ph.d'er undtaget
 • Udgifter i forbindelse med ph.d.-studier. Der gives kun støtte til særlige udgifter, f.eks. forskningsudstyr og meget høje rejse- og boligomkostninger i forbindelse med forskningsophold. Dog er COWI erhvervs-ph.d'er undtaget
 • Deltagelse i konferencer
 • Udgivelser af lærebøger
 • Sprogstudier
 • Kollektive studierejser
 • Praktikophold
 • Allerede afholdte udgifter
 • Projekter i geografisk små områder, hvor projektet kun har værdi lokalt
 • Aktiviteter, der er helt eller delvist afsluttet på behandlingstidspunktet
 • Studerende i forbindelse med gennemførelse af deres kandidatstudium, f.eks. studie- og praktikophold