Videreudvikling af fællesskaber og foreninger

Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til projekter og initiativer i det tidligere bank Trelleborgs opland, der omfatter Århus, Odense, Slagelse, Hellerup, Hillerød, Korsør, København, Køge, Næstved, Ringsted, Skælskør, Sorø og Vemmelev. Fonden støtter projekter og initiativer, der arbejder indenfor fondens fire kategorier: Aktivering af unge - sportsligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt, aktiviteter af kulturel karakter, videreudvikling af eksisterende fællesskaber og foreninger samt at støtte puljen for Wild-card uddelinger.

Se mere på Legatbogen

Beløb
2.500.000 DKK årligt

Støtter
 • Videreudvikling af fællesskaber og foreninger
 • Projekter og initiativer i det tidligere bankTrelleborgs opland, der omfatter Århus, Odense, Slagelse, Hellerup, Hillerød, Korsør, København, Køge, Næstved, Ringsted, Skælskør, Sorø og Vemmelev

Støtter ikke
 • Andre fonde
 • Daglig drift
 • Elite og enkeltmandssport
 • Fester
 • Film og musikudgivelser
 • Forskning
 • Golfklubber
 • Hjertestartere
 • Hospitaler
 • Julebelysning
 • Kunstgræsbaner
 • Kurser
 • Landsdækkende humanitære organisationer
 • Offentlige institutioner såsom skoler, børnehaver, fritidshjem og kommuneprojekter
 • Praktik-, studieophold og -rejser
 • Rejser
 • Træningstøj til idrætsudøvere
 • Udflugter