Aktiviteter for udsatte børn og unge

Børnesagens Fællesråd uddeler forskellige stipendier til værdigt trængende børn, unge og familier i Danmark. Det omfattes af fem forskellige områder; konfirmationsstipendium, julestipendierne, aktivitetsstipendier, uddannelsesstipendier og fritidsstipendier.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
375.000 DKK

Støtter
  • Aktiviteter for udsatte børn og unge fx i form af væresteder, samtalegrupper, telefonrådgivning, arrangementer for børn på krisecentre med videre
  • Ansøgninger, der har et socialt sigte – dvs. at de ansøgte midler skal rettes mod børn og unge, der befinder sig i en social risikoposition
  • Ansøgninger, der primært vedrører danske børn/unge under 18 år
  • Aktiviteter, oplevelser og forebyggende tiltag for ovenstående

Støtter ikke
  • Løn, drift eller investeringer/anskaffelser
  • Lejrskole eller ferierejser for anbragte børn og unge på institutioner
  • Udgifter til rejser, ophold og aktiviteter i udlandet
  • Aktiviteter, der er sat i gang inden Børnesagens Fællesråd modtager ansøgningen
  • Børnesagens Fællesråds medlemmers lokalafdelinger