Medlemmer med behov for økonomisk støtte, herunder social trang

Fonden støtter forskellige formål alt efter behov og økonomisk trang gældende for både medlemmer og ikke-medlemmer. Denne fond administrerer Borgervennens Sociale Fond, Administrator Martin Guldbrandsens Fond, Administrator Eskild Frielings Legat og Lise og Ernst von Seelens Legat hvorfra midlerne til understøttelse kommer.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
215.000 DKK

Støtter
  • Medlemmer af Borgervennen af 1788, som er i en situation hvor tingene af forskellige årsager ikke længere hænger økonomisk sammen
  • I forbindelse med syge eller handicappede børn, nødvendige skolerejser, studiestøtte, i forbindelse med alderdomsbetingede sygdomme eller anden hjælp i alderdommen
  • Fortrinsvis anskaffelse af hjælpemidler, inventar m.v.
  • Såfremt ansøger har været medlem af Borgervennen af 1788 i mindst 3 år og at ansøger ikke har modtaget et legat inden for de seneste 3 år

Støtter ikke
  • Almen støtte til det daglige forbrug