Velgørende formål og på anden måde almennyttige formål

Fondens formål er bla. at yde støtte til personer, som pr. 1. december 1988 var ansat i Ove Skou Rederiaktieselskab, reg.nr. 31.264, for det tilfælde, at de pågældende personer måtte blive ramt af sygdom eller være i nød eller i øvrigt være værdigt trængende.

Se mere på Legatbogen


Støtter
  • Kulturelle og sociale forhold, gerne omhandlende børn
  • International nødhjælp
  • Kultur og kunst

Støtter ikke