Trængte grundejere ved påbud om at forbedre spildevandsrensningen

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion og energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Styrelsen understøtter den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren via puljer og tilskudsordninger.

Se mere på Legatbogen

Beløb
621.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Økonomisk trængende grundejere med støtte til kommunens påbud om at forbedre spildevandsrensningen
  • Grundejere, hvis (egen) husstand har en samlet husstandsindkomst under kr. 300.000

Støtter ikke
  • Ejendomme ejet af virksomheder, foreninger, kommuner etc.