Besøg af gæster fra udviklingslande i DK - Omvendt rejsestipendium

Gennem Danida, Eksportrådet og Oplysningsbevilling uddeler Udenrigsministeriet midler og tilskud til virksomheder, foreninger, enkeltpersoner mm. Aktiviterne er målrettet udlandet, men kan bla. være i form af bistand, virksomheds- & markedsfremme, oplysning om udviklingslande og lignende.

Se mere på Legatbogen

Støtter
 • Med "omvendt rejsestipendium" - til besøg af gæster fra udviklingslande i DK. Det vil sige: Oplysningsaktiviteter i Danmark baseret på besøg fra udviklingslande
 • Organisationer, lokalgrupper, foreninger eller enkeltpersoner, der står som ansvarlige for besøgsarrangementet og oplysningsaktiviteten, og som ikke får projektstøtte via CISU eller Udenrigsministeriet
 • En person fra et udviklings-/vækstland, som f.eks. en dansk organisation ønsker til Danmark for at deltage i oplysningsaktiviteter
 • Rejse- og opholdsudgifter
 • Med flybilletter, visum, forsikring og transport i Danmark, overnatning i forbindelse med oplysningsaktiviteter og dagpenge
 • Med en dagpengesats på DKK 390 pr. person pr. hele dag
 • Med vægt på ansøgers erfaring med formidling, relevans, kvalitet og effekt
 • Desuden med vægt på følgende forhold: spredningen, nye målgrupper, udvikling og undervisningsmateriale

Støtter ikke
 • Ansøgers administration, markedsføring eller andre udgifter i forbindelse formidlingsaktiviteterne
 • Rejser, der foretages af studerende Elevrejser, ekskursioner, lejrskoler og lignende
 • Organisationers medlemshvervning og markedsføring
 • Formidling i forbindelse med indsamling til projekt i et udviklingsland
 • Rejser for at arbejde i et udviklingsland - uanset om det er lønnet eller frivilligt
 • Rejser med henblik på forudgående udarbejdelse af projektdokumentation eller til forberedelse af et u-landsprojekt som senere vil føre til en ansøgning om støtte til selve oplysningsprojektet
 • Flere end ét rejsestipendium pr. oplysningsprojekt (også selvom projektet omfatter flere personer) – dog to, hvis ansøgerne har forskellig baggrund og forskellige arbejdsopgaver
 • Forsendelse af udstyr fra Danmark til et udviklingsland
 • Oplysningsprojekter, der har et generelt og globalt sigte uden specifik tilknytning til problematikker eller temaer relateret til udviklingslande
 • Oplysningsprojekter, der ikke specifikt retter sig mod den danske befolkning
 • Oplysningsprojekter, der vedrører integration, asyl og flygtningespørgsmål i Danmark
 • Udgivelse af blade, nyhedsbreve eller tidsskrifter medmindre der er tale om temanumre og særnumre som led i den sædvanlige udgivelsesfrekvens og nummerrækkefølge
 • Deltagelse i internationale konferencer, årsmøder eller tilsvarende, med undtagelse af journalister, der formidler gennem landsdækkende medier
 • Arbejdslegater og forskning
 • Rejser, der allerede har fundet sted