Rejsestipendium til oplysningsprojekter

Gennem Danida, Eksportrådet og Oplysningsbevilling uddeler Udenrigsministeriet midler og tilskud til virksomheder, foreninger, enkeltpersoner mm. Aktiviterne er målrettet udlandet, men kan bla. være i form af bistand, virksomheds- & markedsfremme, oplysning om udviklingslande og lignende.

Se mere på Legatbogen

Støtter
 • Rejse til et udviklingsland, der efterfølgende resulterer i et eller flere oplysningsaktiviteter i Danmark - rejsestipendium
 • Journalister, undervisere, forfattere, fotografer og andre kvalificerede personer, der ønsker at formidle om forholdene i udviklingsland
 • Med rejse til et udviklings-/vækstland eller besøg fra et udviklings-/vækstland (såkaldt omvendt rejsestipendium), der efterfølgende resulterer i et eller flere oplysningsaktiviteter i Danmark
 • Konkrete oplysningsaktiviteter, som f.eks. kan være: offentliggørelse af artikler i landsdækkende medier, foredrag samt evt. workshops i Danmark, undervisningsmateriale, av-materiale samt afholdelse af seminarer, temadage mv.
 • Rejser, som skal resultere i én eller flere oplysningsaktiviteter i Danmark
 • Normalt kun ét rejsestipendium pr. oplysningsprojekt. I nogle tilfælde dog to, såfremt ansøgerne har forskellig faglig eller uddannelsesmæssig baggrund og forskellige opgaver i forbindelse med oplysningsprojektet
 • Som udgangspunkt med et fast beløb, afhængigt af rejsemål og på grundlag af flybillet på økonomiklasse. Med et fast beløb på DKK 5.000 til dækning af øvrige rejseudgifter
 • Lokaltransport i udviklings-/vækstlandet, såfremt rejsemålet ikke er hovedstaden
 • Med vægt på ansøgers erfaring med formidling, relevans, kvalitet og effekt. For yderligere information henvises til "Retningslinjer" i Nødvendige dokumenter
 • Desuden med vægt på følgende forhold: spredningen, nye målgrupper, udvikling og undervisningsmateriale

Støtter ikke
 • Rejser, der vurderes at være i forbindelse med egen uddannelse, herunder specialeskrivning, udarbejdelse af hovedopgave, studieafslutningsprojekter o. lign.
 • Elevrejser, ekskursioner, lejrskoler o. lign.
 • Rejser for at arbejde i et udviklings-/vækstland, uanset om det er lønnet eller frivilligt.
 • Rejser mhp. forudgående udarbejdelse af projektdokumentation eller til forberedelse af et ulandsprojekt, som senere vil føre til en ansøgning om støtte til selve oplysningsprojektet
 • Flere end ét rejsestipendium pr. formidlingsprojekt (også selvom projektet omfatter flere personer) – dog to, hvis ansøgerne har forskellig baggrund og forskellige arbejdsopgaver
 • Forsendelse af udstyr fra Danmark til et udviklings-/vækstland
 • Lokaleleje i egne lokaler
 • Organisationers medlemshvervning eller markedsføring
 • Formidling i forbindelse med indsamling til projekt i et udviklings-/vækstland
 • Formidling, der ikke specifikt retter sig mod den danske befolkning
 • Formidling, der vedrører europæiske lande
 • Formidling, der vedrører integration, asyl og flygtningespørgsmål i Danmark
 • Udgivelse af blade, nyhedsbreve eller tidsskrifter, med mindre der er tale om temanumre og særnumre som led i den sædvanlige udgivelsesfrekvens og nummerrækkefølge
 • Deltagelse i internationale konferencer, årsmøder eller tilsvarende. Undtagelse: journalister, der formidler gennem landsdækkende medier fra internationale konferencer
 • Arbejdslegater og forskning
 • Formidling om lande, der ikke er opført på DAC-listen. Den til enhver tid gældende DAC-liste kan ses på www.oplysningspuljen.dk under ”Før du søger”