Projektstøtte op til 100.000 kr. (lokale projekter)

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål, der støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Herudover uddeler fonden legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter.

Se mere på Legatbogen

Beløb
500.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Lokale projekter inden for sundhed, motion, natur og kultur med op til 100.000 kroner
  • Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-20.000 kr. til projekter rettet mod lokale og afgrænsede målgrupper. Det kan fx. være til aktiviteter i foreninger, events i lokalområdet eller opsætning af mindre udstillinger/teaterforestillinger
  • Efter Nordea-fondens almennyttige formål. Det betyder, at projekterne skal være bredt tilgængelige og nyttige for mange og samfundet som helhed uden kommerciel vinding for enkelte virksomheder eller individer

Støtter ikke
  • Enkeltpersoners individuelle projekter, sponsorater af individer eller private erhvervsvirksomheder og selskaber (A/S, I/S, ApS m.v.) som udgangspunkt
  • Allerede afviklede projekter