Initiativer på danske erhvervsuddannelser

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål, der støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Herudover uddeler fonden legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter.

Se mere på Legatbogen

Beløb
500.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Initiativer, der øger attraktionsværdien og prestigen af de danske erhvervsuddannelser
  • Med fokus på styrkelse af faglighed og studiemiljø ved hjælp af:
  • Initiativer, der stimulerer interesse for at søge ind på erhvervsuddannelser
  • Initiativer, der styrker den faglige stolthed blandt eleverne, ansatte og udlærte
  • Initiativer, der bidrager til gode praktikforløb i virksomheder
  • Initiativer, der fremmer trivslen for elever, skaber attraktive og gode rammer for fællesskab på skoler og praktiksteder

Støtter ikke