Projekter for og med børn og unge gn. DUF's InitiativStøtte

DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.

Se mere på Legatbogen


Støtter
 • Nye initiativer i Danmark for og med børn og unge - i og uden for foreningslivet
 • Både enkeltpersoner og foreninger. Det vigtigste for ansøger er, at du er ung og har en god idé til et nyskabende initiativ, hvor børn og unge er målgruppe
 • I form af tilskud inden for et garantibeløb. Tilskud gives som enkeltbevillinger og udbetales normalt i to portioner
 • Initiativer, hvori der lægges særlig vægt på følgende: Det er nyskabende, børn og unge er med til at udvikle, planlægge og gennemføre aktiviteterne og frivillige er med til at tage beslutninger, planlægge og udføre aktiviteterne
 • Markedsføring, informations- og PR-materiale
 • Leje af teknisk udstyr, fx. lyd og lys og transport af udstyr
 • Materialer, fx. til aktiviteter, udsmykning og rekvisitter
 • Leje af mødelokale
 • Transport i Danmark
 • Forplejning i begrænset omfang. Der kan søges støtte til forplejning i forbindelse med projektets hovedaktivitet (max 125 kr. pr. person pr. dag)

Støtter ikke
 • Offentligt iværksatte initiativer, projekter under anden lovgivning og aktiviteter, der afvikles som led i en formel uddannelse, herunder eksamensprojekter
 • Udgifter til rejse, ophold og/eller aktiviteter i udlandet
 • Større indkøb af udstyr
 • Legepladser, hytter, shelters og andre bygge- og anlægsaktiviteter
 • Almindeligt tilbagevendende aktiviteter
 • Projekter, der har til formål at give overskud
 • Aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningen indsendes til DUF
 • Løn og honorar
 • Partipolitiske valgkampsaktiviteter. Valgkampsaktiviteter skal være tværpolitiske, såfremt deltagerne/initiativtagerne er politikere/politiske foreninger - både i deltagelse og budskab. Budskab må ikke være partipolitisk, og det skal ikke være promovering af enkeltpersoner. Budskab skal bredt set være demokratiserende og samfundsengagerende
 • Underholdningsarrangementer - f.eks. fester og koncerter. Denne type arrangementer skal være en integreret del af f.eks. en politisk debat, et springbræt for unge amatørbands eller lignende for at modtage støtte
 • Organisationer der faler udenfor afgrænsningen af tilskudsreglernes (se "Tilskudsbekendtgørelse")
 • Køb af alkohol, tobak eller restaurationsbesøg