Litterære arrangementer og markedsføring af dansk litteratur i udlandet

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb
500.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Litterære arrangementer og markedsføring af dansk litteratur i udlandet
  • Udenlandske forlag, repræsentationer i udlandet, kulturinstitutioner og andre, der ønsker at promovere og udbrede kendskabet til dansk litteratur uden for Danmark
  • Arrangører af litterære arrangementer i udlandet, udenlandske forlag, repræsentationer i udlandet, kulturinstitutioner mfl. Udenlandske residencies kan desuden søge om at få dækket dele af danske forfatteres ophold
  • Projekter, der har betydning for udbredelse af kendskabet til dansk litteratur i udlandet
  • Delvis dækning af aktiviteter i forbindelse med litterære arrangementer og markedsføring af en eller flere danske bøger i udlandet

Støtter ikke
  • Almindelige oplæsningsarrangementer i udlandet, se i stedet Litteratur- og personudvekslingspuljen