Researchrejser for kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb
500.000.000 DKK årligt

Støtter
 • Researchrejser for kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere
 • Danske og udenlandske kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere, som arbejder professionelt med samtidskunst
 • Danske kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere til rejser og ophold i udlandet og i Danmark
 • Ansøgere, der allerede har kontakter på den kunstscene, de ønsker at besøge, eller ansøgere, der ønsker at videreudvikle et konkret projekt
 • Kun kunstnere, hvis der er tale om kuratorisk research og kunstneren i øvrigt har dokumenteret kuratorisk virke
 • Med krav om, at rejse og ophold skal afholdes på "Economy Class". Der kan kun bevilges støtte til disse to udgiftsposter
 • En researchrejse, som typisk har en varighed på 3-7 dage, men der kan også søges støtte til længerevarende ophold forudsat, at ansøgeren selv har arrangeret indkvartering
 • Ud fra følgende kriterier:
 • 1) Researchrejser, som så vidt som muligt er rettet mod konkrete fremtidige projekter i form af professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling
 • 2) Besøg, som fremmer og styrker danske kunstnere og/eller danske kunstinstitutioners internationale netværk
 • 3) Besøg, som på afgørende vis fremmer udlandets kendskab til danske kunstnere og/eller danske kunstinstitutioner
 • 4) Besøg, som fremmer konkrete internationale samarbejder mellem parter på den danske kunstscene og parter på kunstscener i udlandet

Støtter ikke
 • Rejser med henblik på deltagelse i internationale kunstmesser, biennaler o. lign.
 • Diæter, lokal transport mv.