Pludseligt opståede aktiviteter med internationalt indhold - scenekunstområdet

Statens Kunstfond uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål. Kunstfondens 12 udvalg modtager ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

Se mere på Legatbogen

Beløb
500.000.000 DKK årligt

Støtter
 • Pludseligt opståede aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet
 • Professionelle scenekunstaktører: mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere
 • Udelukkende aktiviteter, som ikke har kunnet planlægges i god tid, og som har akut brug for tilskud for at kunne gennemføres
 • Aktiviteter i Danmark: internationale gæstespil, netværksopbygning og research (herunder også gæster til forestillinger i Danmark) og internationale residencies i Danmark
 • Aktiviteter i udlandet: turnevirksomhed, netværksopbygning og research (herunder deltagelse i workshops som oplægsholder) med henblik på internationale samarbejder som f.eks. co-produktioner og residencies i udlandet
 • Internationale gæstespil i Danmark - her støttes opholdsudgifter og indenlandsk transport
 • International turnévirksomhed - her støttes primært rejse- og transportudgifter
 • Netværksaktiviteter - her støttes rejse- og opholdsudgifter op til DKK 15.000
 • Internationale gæster til danske forestillinger dog maks. DKK 2.000 pr. gæst
 • Residencies over tre uger; støtte kan udover rejse og ophold inkludere diæter og honorar (op til 10.000.kr/md.), hvis ansøger ikke modtager driftsstøtte
 • Efter yderligere vurderingskriterier for kunstnerisk kvalitet, se evt. "Opslag og retningslinjer"

Støtter ikke
 • Udgifter i forbindelse med nye produktioner
 • Uddannelsesformål for enkeltpersoner