Større udviklingsprojekter gn. Dansk missionsråds udviklingsafdeling, DMRU

DMRU er en paraplyorganisation for 32 danske kirker og kirkelige organisationer, der samarbejder med partnerorganisationer i over 40 udviklingslande. Foreningen yder støtte til udsendte medarbejder samt med DMRU-puljen, der støtter medlemsorganisationerne og deres sydpartnere i et internationalt diakonalt arbejde for at fremme lokale udviklingsprocesser.

Se mere på Legatbogen

Støtter
 • DMRU medlemsorganisationerne og deres sydpartnere i et internationalt diagonalt arbejde for at fremme lokale udviklingsprocesser gennem større projekter
 • Med henblik på at styrke en retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling i modtagerlandene og gøre mennesker i stand til selv at kæmpe for de forhold, de anser for vigtige og nødvendige for at komme ud af fattigdom
 • Udelukkende medlemmer af DMRU, der har været aktive medlemmer i mindst to år
 • Udviklingsindsatser som forholder sig til nedenstående tre tværgående temaer: ligestilling mellem køn og kvinders rettigheder, tros- og religionsfrihed for forfulgte minoriteter samt opnåelse af FN’s Verdensmål
 • Når sydpartneren har den nødvendige kapacitet til at gennemføre og monitorere udviklingsindsatsen
 • Projekter og aktiviteter i alle lande på DACs liste over udviklingslande inkl. lande i den øvre og lave mellem-indkomstkategori. Se "Oversigt"
 • Ud fra en række retningslinjer, se "Retningslinjer"

Støtter ikke
 • Opbygning af parallelstrukturer
 • Isolerede udstyrsleverancer, biler, bygninger og grunde
 • Driftsomkostninger - dog gives støtte til opstart af nye aktiviteter i forbindelse med et projekt. Omkostningerne skal normalt reduceres i projektperioden
 • Identifikation af samarbejdspartnere i syd
 • Indsatser med helt eller delvist mål om at evangelisere eller sprede et partipolitisk budskab
 • Projekter, der udelukkende omfatter kirkemedlemmer
 • Nødhjælp